Αλαλούμ η κατάσταση στο ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Έντονο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη, μεσούντος του Αυγούστου, με τους Συντονιστές του ΣΑΕ να αρνούνται να συμμετάσχουν στις προωθούμενες από το Υπουργείο Εξωτερικών ρυθμίσεις (περιορισμένες τροποποιήσεις του 3480/06 Νόμου, σύγκλιση Περιφερειακών, Τακτική Συνέλευση και εκλογή νέου Προεδρείου). Αντί αυτών, το προεδρείο του ΣΑΕ ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, κ. Κων. Τσιάρα προκειμένου να προωθήσει τις θέσεις του που είναι η καθολική αλλαγή του Νόμου 3480/06 και άνευ της οποίας, όπως επισημαίνουν “δεν έχει νόημα η εκλογή νέου Προεδρείου”).

Η συνάντηση έχει προσδιοριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου και κατ΄αυτήν θα καταβληθεί προσπάθεια να  αμβλυνθούν οι διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού Πρέσβης κ. Π. Παναγιωτόπουλος  και στις αποφάσεις που έχει λάβει κατά πλειοψηφία το Προεδρείο του ΣΑΕ στην τελευταία συνεδρίασή του στη Θεσσαλονίκη….

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του προς την Panhelleic Post ήδη από 27 Ιουλίου 2012, (https://www.panhellenicpost.com/archives/14805) ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε το τοπίο και πριέγραψε με αδρές γραμμές πως βλέπει από δω και πέρα την υπόθεση ΣΑΕ, θέτοντας απαράβατο κανόνα την αυτοχρηματοδότηση.

Ο ΄Πρέσβης κ. Παναγόπουλος, με επιστολή του  (26/7/2012) καλεί τα μέλη του προεδρείου του ΣΑΕ  να αποδεχθούν “οριακές αλλαγές” στο Νόμο 3480/2006 ώστε, όπως αναφέρει, να καταστεί εφικτή αφενός μεν η σύγκλιση των Περιφερειακών συσκέψεων και, αφετέρου, η Παγκόσμια Γενκή Συνέλευση για την εκλογη νέου προεδρείου πριν απ΄το τέλος Δεκεμβρίου τυ 2012.

Αντίθετα, σύμφωνα μ πληροφορίες,  σε απαντητική επιστολή του Συντονιστή Αμερικής κ Θόδωρου Σπυρόπουλου,  (5 Αυγούστου 2012) την οποία κοινοποίησε στα μέλη του προεδρείου τα οποία, επομένως, εκτιμάται ότι συμφωνούν με τις θέσεις που περιέχονται στην εν λόγω επιστολή, χαρακτηρίζονται “άνευ λόγου” οι εκλογές χωρίς την προηγούμενη αλλαγή του Νόμου, στα σημεία που, όπως αναφέρει, έχουν προσυμφωνηθεί με την πλειοψηφία τω μελών του προεδρείου.

Επί του προκειμένου πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον δύο μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ, ο συντονιστής Κεντρικής και Νότιας Αμερικής κ. Νικ. Νικολαίδης και η Παγκόσμια Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου διατηρούν ζωηρές επιφυλάξεις καθώς οι προτάσεις των Συντονιστών για αλλαγή του νόμου, αν και νομότυπες -αφού υπήρχε η πλειοψηφία-  δεν ήταν εντούτοις ομόφωνες (παρίσταντο τα 6 από τα 11 μέλη του προεδρείου) όπως η κρισιμότητα του θέματος υποστηρίζουν ότι επιτάσσει.

Με τις θέσεις Σπυρόπουλου συμφωνεί, με επιστολή του από 8 Αυγούστου 2012, και ο Συντονιστής Καναδά κ. Ιωάννης Δάγωνας ο οποίος επίσης αρνείται να διοργανώσουν τις Περιφερειακές συνελεύσεις αλλά και να συμμετάσχουν στην 7η Παγκόσμα Τακτική Συνέλευση, για εκλογή προέδρου, αφού,όπως υποστηρίζει, δεν αλλάζει ο νόμος. Παράλληα, ζητάει τη σύσταση Επιτροπής Σοφών που θα εξετάσει τα θέματα αυτά.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει εκτεταμένη σύγχυση στις ταξεις του ΣΑΕ καθώς εις μέν την Νότιο Αφρική έχει ξεσπάσει “πόλεμος” επιστολών μεταξύ του Συντονιστικού και του Συντονιστή κ. Γκουβέλη εις δε την Περιφέρεια Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ο συντονιστής κ. ΝΙκ. Νικολαϊδης δείχνει να αδιαφορεί για τα τεκταινόμενα και προχωρά το έργο του ως “τοπικό ΣΑΕ”, αρνούμενος να συμμετάσχει στη γενικότερη “ανακατωσούρα” την οποία, όπως λένε συνεργάτες του, “ούτε καταλαβαίνει ούτε θέλει να καταλάβει”.

Από την πλευρά της η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΗΡ, κρατά επίσης ζωηρές επιφυλάξεις για την όλη εξέλιξη του θέματος το οποιο τείνει να προσλάβει και χαρακτήρα φαρσοκωμωδίας, σύμφωνα με ομογενειακούς παρατηρητές”  δεδμένου ότι από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών αλλά κα Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνσιμού, έχει κοινοποιηθεί στους Συντονιστές επισήμως με επισήμως με έγγραφο, ότι “το ΣΑΕ έχει τελειώσει” και πως η αναζήτηση ενός άλλου οργάνου – ενδεχομένως μιάς οργάνωσης- ομπρέλας, θα είναι η απάντηση.

‘Ωστε η ετεροχρονισμένη αντίδραση του προεδρείου να μοιάζει με σκιαμαχία.

ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Σύμφωνα με πληροφοριες της ΡΗΡ, οι προτεινόμενες, από πλευράς υπουργείου, τροπολογίες στο Νόμο 3480/2006, έχουν ως εξής:

                                                                              Άρθρο 4

Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.

Περιφερειακές Συνελεύσεις

 5.α)Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στις Συνελεύσεις των αντίστοιχων Περιφερειών μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων εκπροσώπων.

 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκπροσώπηση στις Περιφερειακές Συνελεύσεις μελών του Σ.Α.Ε., όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός των εκπροσώπων τους.

                                                                                 Άρθρο 5

Τακτική Συνέλευση

 1.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. συγκαλείται από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη το τελευταίο δίμηνο του τέταρτου έτους από την τελευταία Τακτική Συνέλευση.

Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.

 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκπροσώπηση στην Τακτική Συνέλευση μελών του Σ.Α.Ε., όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός των εκπροσώπων τους.

                                                                                  Άρθρο 6

Προεδρείο του Σ.Α.Ε.

 3.α) Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία στην Τακτική Συνέλευση, εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων εκπροσώπων.

 4.α)Οι Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων  εκπροσώπων.

 5.α)Ο Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων εκπροσώπων, το δε έργο τους καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου.

  Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

 3.Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις και η Ζ’ Τακτική Συνέλευση οι οποίες θα συγκληθούν εντός του τρέχοντος έτους  θα έχουν όμοια σύνθεση με τις αντίστοιχες συγκληθείσες το έτος 2006 Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. Ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων στην Τακτική Συνέλευση,  δε θα υπερβεί  τους διακόσιους πενήντα (250) , η δε κατανομή τους θα γίνει μετά από εισήγηση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. ένα μήνα πριν την Τακτική Συνέλευση και έγκριση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού.

Τη διοργάνωση της Ζ’ Τακτικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. θα αναλάβει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

  *Φωτογραφία πρώτης σελίδας, μέλη του Προεδρείου ΣΑΕ σε παλαιότερη φωτογραφία