Το Γιοφύρι της Άρτας θυμίζει η συνάντηση ΣΑΕ-Τσιάρα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ούτε για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κων. Τσιάρα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, πλέον, οι συντονιστές και το υπόλοιπο προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι η έκτακτη αυτή συνάντηση -την οποία ζήτησε ο πρόεδρος κ. Στεφ. Ταμβάκης- δεν έχει, όπως τεκμαίρεται,  βασικό αντικείμενο συζήτησης, είναι και το δεδομένο ότι δεν συμφωνούν όλα τα μέλη του Προεδρείου στον χρόνο πραγματοποιήσεώς της!

Χαρακτηριστική είναι, εν προκειμένω, επιστολή την  οποία έστειλε ο Συντονιστής ΣΑΕ Ν. Αφρικής κ.  Χ. Γκουβέλης και στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Panhellenic Post, Ζητάει να οριστικοποιηθεί η ημέρα της “άτυπης” την ονομάζει, συνάντησης με τον Υφυπουργό, και το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, για προγραμματίσει και ο ίδις τις δουλειές του στην Αθήνα!

Ωστόσο, άγνωστο για ποιο λόγο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Panhellenic Post, οι συνεννοήσεις του προέδρου Στεφ. Ταμβάκη σχετικά με τις συναντήσεις με Υφυπουργό κλπ. γίνονται με ορισμένα, μόνον, μέλη του προεδρείου του ΣΑΕ  και όχι με όλο το προεδρείο! ΄Έτσι, κι αν ακόμη οριστικοποιηθεί η ημερομηνία των συναντήσεων -που μέχρι στιγμή, και όχι με ευθύνη του Υπουργείου, θυμίζουν τραμπάλα- ενδέχεται να προκύψει νέα ανάγκη για αλλαγή καθώς είναι άγνωστο εάν τα μέλη που δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί σχετικά από τον κ. Ταμβάκη θα μπορέσουν να συμμετέχουν στη συνάντηση την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα έχει ερήμην τους ορισθεί.

Εκτός και εάν δεν ενημερώνονται  όπως οι άλλοι συνάδελφοί τους από το προεδρείο και τον κ. Ταμβάκη, ακριβώς για να μην παραβρεθούν στη συνάντηση!

‘Αγνωστο παραμένει επίσης, εάν το Συντονιστής Ν. Αφρικής κ. Χ. Γκουβέλης έχει την εξουσιοδότηση και τη νομιμοποίηση από το Συντονιστικό του να τους εκπροσωπήσει στις συναντήσεις του προεδρείου με την ηγεσία του ΥΦΥΠΕΞ, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας. Τούτο διότι, όπως πληροφορείται η Panhellenic Post, το Συντονιστικό του όργανο έχει προσφάτως αποστείλει προς τον κ. Γκουβέλη αυστηρή επιστολή στην οποία τον εγκαλεί για διάφορα σοβαρά θέματα.

Από την πλευρά, πάντως, του Υπουργείου και του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Κων. Τσιάρα, τηρείται εύγλωττη σιωπή περί των παλινωδιών του προεδρείου του ΣΑΕ σε ό,τι αφορά την ημέρα της συνάντησης.  Εκείνο που διαμηνύουν άνθρωποι του κ. Υπουργού είναι ότι ο κ. Τσιάρας θέλωντας να δείξει την καλη του προαίρεση είναι πάντα πρόθυμος να συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Ομογένειας, εξαντλώντας κάθε περιθώριο διαλόγου.