Η σημερινή όψη της Κωνσταντινουπόλεως

H κ. Κυριακή Κουμπαρούλη, καλλιτεχνική διευθύντρια του οργανισμού ΑRTS DIASPORA ενημερώνει τον Θωμά Τσαμούρα του SYMBAN RADIO AUSTRALIA για το πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων Ηellenic Heriatge Series 2012 «’Οψη της Κωνσταντινουπόλεως».
http://www.youtube.com/watch?v=d9R8f_i0LtA&feature=youtu.be