Να δοθούν απαντήσεις για τα οικονομικά του ΣΑΕ

20 Αυγούστου 2012. Ώρα Ελλάδος 20.42

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Δεν είναι μόνον σημερινός ο θόρυβος γύρω από την διαχείριση των οικονομικών του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Είναι διαχρονικός. Με την έννοια αυτή, περίεργο είναι ότι δεν έχει συγκινήσει ακόμη αρκούντος, ώστε να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία,  την αρμόδια Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ).

Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να έχει επιληφθεί του θέματος και Εισαγγελέας, αλλά η ΡΗΡ δεν είναι (και γιατί να ήτανε, άλλωστε;) ενημερωμένη επί των οικονομικών στοιχείων του ΣΑΕ,  για να εκφέρει ιδία γνώμη ή να συμφωνήσει με την διάχυτη στην ομογένεια, αντίληψη.

Εκείνο που είναι βέβαιο, είναι πως κατά καιρούς διάφορες επιστολές –και κάποιων μελών του προεδρείου- βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με το αίτημα της διαφάνειας περί τα οικονομικά του ΣΑΕ.

Μία ακόμη τέτοια επιστολή στάλθηκε από το Συντονιστικό της Ν. Αφρικής στον Συντονιστή της ίδιας Περιφέρειας  κ. Χάρη Γκουβέλη. Η ΡΗΡ απευθύνθηκε σε έναν εκ των μελών του Συντονιστικού, τον κ. Κων. Πιστικό, ο οποίος έχει συνυπογράψει την επιστολή.

Στην απάντηση που μας απέστειλε ηλεκτρονικά ο κ. Πιστικός, έχει δίκαιο. Πράγματι, εκ του Νόμου 3480/06 δεν φαίνεται (τουλάχιστον σε μας τους μη νομομαθείς) να προκύπτει νομική υποχρέωση του Προεδρείου να παρουσιάζει στα Συντονιστικά τον ετήσιο απολογισμό του.

Μετά, όμως το σούσουρο και τον θόρυβο που έχει προκληθεί (όχι μόνον από δημοσιεύματα, αλλά και από «εσωτερική» αλληλογραφία) για το όλο ζήτημα, γνώμη μας είναι ότι σαφώς προκύπτει ηθικής, τουλάχιστον, τάξεως θέμα για τον Πρόεδρο και τον Ταμία του ΣΑΕ, κ.κ. Στ. Ταμβάκη και Κων. Δημητρίου, να ενημερώσουν όχι με νομικά επιχειρήματα, αλλα, ίσως,  με επίσημα στοιχεία, τα μέλη των Συντονιστικών.  Σε κάθε περίπτωση, να απαντήσουν δημόσια και ξεκάθαρα.

Ιδιαίτερα δε όταν και ορισμένα από τα μέλη του Προεδρείου (π.χ. Γραμματέας Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Συντονιστής Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής κ. Νικ. Νικολαίδης) ζητούν επίσης, από πολύ καιρό, ενημέρωση επί των οικονομικών…

Ή όταν –όπως στην περίπτωση του κ. Γκουβέλη- τα έξι από τα επτά μέλη του Συντονιστικού, μεταξύ αυτών και ο κ. Πιστικός, υπογράφουν επιστολή με την οποία τον ερωτούν: « …που πήγαν τα 800.000 (οκτακόσιες χιλιάδες ) περίπου Ευρώ που έχετε πάρει, αν είναι λιγότερα ή περισσότερα, αφού το Γραφείο δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί και αφού καμία δραστηριότητα δεν υπάρχει»…

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Άρθρο 7, παραγραφο 3 «Η Γ.Γ.Α.Ε. ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών του Σ.Α.Ε., καθώς και την ορθολογιστική διαχείριση τους με ορκωτό ελεγκτή – λογιστή» πρέπει κανείς να ρωτήσει την ΓΓΑΕ εάν έχουν αποσταλεί από τον Πρόεδρο και τον Ταμεία οι απολογισμοί και τα σχετικά παραστατικά, εάν έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος, εάν έχει ολοκληρωθεί και εάν έχουν βρεθεί σύνομες οι δαπάνες.

Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένη η ΓΓΑΕ να αναρτήσει τα σχετικά στο «Διαφάνεια», ώστε να δοθεί οριστική απάντηση στο ζήτημα αυτό.