Φοροδιαφυγή εισοδημάτων ύψους 28 δισ

Στα 28 δισ. ευρώ υπολόγισε τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα το 2009 το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, συγκρίνοντας δηλωθέντα εισοδήματα και δόσεις δανείων.Το ποσό αυτό προέρχεται μόνο από εισοδήματα που δεν δηλώνονται από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Αν είχαν δηλωθεί τα εισοδήματα αυτά, τότε, σύμφωνα με τη μελέτη που αναδημοσιεύει η «Καθημερινή», τα φορολογικά έσοδα θα μείωναν κατά 31% τι έλλειμμα του 2009 ή 48% εκείνο του 2010.Τα φορολογικά αυτά έσοδα αντιστοιχούν σε 11,2 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή περίπου τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου για την επόμενη διετία.

Πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή συμφώνα με την έρευνα αναδεικνύονται γιατροί, μηχανικοί, λογιστές και δικηγόροι.Από την σύγκριση των δηλωθέντων εισοδημάτων και των αντίστοιχων δανειακών τους υποχρεώσεων προέκυψε ότι τα πραγματικά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών υπολογίζονταν 1,92 φορές υψηλότερα – κατά μέσο όρο – σε σχέση με αυτά που δηλώνονταν.