Εκστρατεία για να μην αξιοποιηθεί το πετρέλαιο στην περιοχή της Κρήτης

Αντιδρούν οι κάτοικοι της Γαύδου στην προοπτική αξιοποίησης της περιοχής με την παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή της Κρήτης- αναμεσα με τη νήσο Γαύδο.Κυκλοφόρησαν, έτσι “δημοψήφισμα” ευελπιστώντας να προσελκύσουν τη σύμφωνη γνώμη πολλών Ελλήνων ώστε να ανατραπει η όποια πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος στην περιοχή.

Το μήνυμα που απευθύνουν οι κάτοικοι της Γαύδου έχει ως εξής:

Γαύδος, Ελλάς, 21 Αυγούστου 2012

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τo θέμα της παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην Κρήτη και τη Γαύδο, το νοτιότερο νησί της Ευρώπης.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η λήψη μιας τέτοιας απόφασης από την κυβέρνηση της Ελλάδας και τις ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας, στηρίζεται από ανάλογα επιχειρήματα. Εμείς, οι κάτοικοι της Γαύδου, τα θεωρούμε λανθασμένα και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε την καταστροφή του τρόπου της ζωής μας.

Είναι άκρως ανησυχητικό κι επικίνδυνο να ξεκινήσουν γεωτρήσεις σε ζώνη σεισμικής δραστηριότητας. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εργασιών. Ας θυμηθούμε τη Φουκοσίμα, όπου το πυρηνικό εργοστάσιο κατασκευάστηκε, παρόλο που ήταν ήδη γνωστή η περιοδικότητα της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Επομένως, η καταστροφή του εργοστασίου είχε συνυπολογιστεί στο σχέδιο κατασκευής και λειτουργίας του.

Η λεκάνη της Θάλασσας της Μεσογείου, η οποία σε αντίθεση με τον Κόλπο του Μεξικού, μοιάζει με λίμνη, θα μετατρέψει οποιοδήποτε τοπικό ατύχημα σε περιβαλλοντική καταστροφή στην κλίμακα ολόκληρης της Μεσογείου.

Η Γαύδος είναι η τελευταία γωνιά καταπράσινου παράδεισου στην Ευρώπη. Εδώ, η φύση δεν έχει αλλάξει ανεπανόρθωτα υπό την επίδραση της παγκόσμιας βιομηχανίας. Στο νησί μας έρχονται να ξεκουραστούν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, και το να μετατραπεί ένα τέτοιο μέρος σε βιομηχανική ζώνη, για λόγους αμφίβολων οικονομικών συμφερόντων, αποτελεί μη-ανθρωπιστική πράξη.

Δεν πιστεύουμε ότι η παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Μεσόγειο θα σώσει την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, όσο κερδοφόρα κι αν αυτή αναμένεται. Είναι αδύνατο να αναστηλωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία με μοναδικό δεκανίκι το φυσικό αέριο. Πιστεύουμε ότι η οικονομία οφείλει να υπηρετεί τους ανθρώπους κι δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για τις ανάγκες της.

Γνωστοποιούμε τη γνώμη μας για το θέμα αυτό πριν από την έναρξη ερευνών για τους υπόγειους πόρους στην περιοχή μας, ώστε όταν προκύψουν προβλήματα, καμία κυβερνήση και κανείς εμπλεκόμενος δε θα είναι σε θέση να καταφύγει σε δικαιολογίες του τύπου “εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα γι’ αυτό.”

Είναι επείγουσα ανάγκη:

1ον Να απαγορευθεί η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

2ον Η Γαύδος και η Κρήτη να αναγνωριστούν και να προστατευτούν ως θησαυροί της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς.

3ον Όποια εργασία με περιβαλλοντικές συνέπειες λαμβάνει χώρα στη Γαύδο και την Κρήτη να γίνεται με την πρότερη συναίνεση των κατοίκωντους δια δημοψηφίσματος.

Gavdos Island, Hellas, 21st August 2012

Sir,

The Greek government is considering the matter of production of natural gas and oil in Crete and, in particular, between Crete and Gavdos, the southernmost island of Europe.

We realise that such a decision by the government of Greece and the European energy companies is supported by relevant arguments. We, the residents of Gavdos, consider these false and, therefore, will not allow the destruction of our way of life.

It is alarming and dangerous to start drilling in an area of seismic activity. Under these conditions, there are no guarantees for the safety of the operations. Let us remember Fukosima, where the nuclear plant was built, even though the periodicity of seismic activity in the region was already known. Thus, the destruction of the plant was calculated in its construction and operational plan.

The basin of the Mediterranean Sea, which, in contrast to the Gulf of Mexico, looks like a lake, will convert any local accident in an environmental disaster on the scale of the whole Mediterranean.

Gavdos is the last retreat of evergreen paradise in Europe. Here, nature has not changed irreparably under the impact of global industry. To our island, people from all over Europe come to rest , and to convert such a place to an industrial zone, for reasons of dubious financial interests, is a non-humanitarian act.

We do not believe that the production of gas and oil in the Mediterranean will save the economic situation of Europe, however profitable it is expected to be. It is impossible to rebuilt Europe’s economy with gas as the unique crutch. We believe that the economy must serve the people, and we will not sacrifice our lives for financial interests.

We disclose our opinion on this subject, prior to the start of the investigations of the underground resources in our region, so that when problems arise, no government and no one involved will be able to resort to excuses like “we did not know anything about that.”

IT IS AN URGENT NEED:

1st To prohibit the extraction of oil and gas from the Mediterranean Sea.

2nd Gavdos and Crete to be recognized and protected as treasures of European Environmental Heritage.

3rd Any work with environment consequences, that takes place in Gavdos and Crete, to be with the prior consent of their citizens by referendum.

(ΕΛ)