Οι ομογενείς της Αυστραλίας οργανώνουν τη βοήθεια προς την Ελλάδα

H κ. Eύη Γιαννά, ιδρυτικό μέλος του οργανισμού GREEK AMBASSADORS, ενημερώνει τον Θωμά Τσαμούρα του SYMBAN RADIO για την ίδρυση και δραστηριότητα του οργανισμού στην Αυστραλία και για την παροχή οικονομικής βοήθειας στα θύματα της κρίσης στην Ελλάδα
* Φωτογραφία πρώτης σελίδος, η κυρία Eύη Γιαννά.

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=Z3Pf62pfvTI