Το λόγο στους πολίτες δίνει ομογενής υπουργός στην Αυστραλία

Ανοικτή πρόσκληση απευθύνει ο ομογενής υπουργός Υπηκοότητας και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, Νίκος Κότσιρας, προς μεμονωμένους πολίτες και οργανισμούς, προκειμένου να καταθέσουν την άποψη τους όσον αφορά την πολιτική της κυβέρνησης της Βικτώριας (Αυστραλία)  για την ενδυνάμωση του πολυπολιτισμού και την επίτευξη αρμονικότερης συμβίωσης των κατοίκων της πολιτείας.

Το έγγραφο που ονομάζεται «Το Όραμα της Κυβέρνησης για τους Πολίτες της Πολυπολιτισμικής Βικτώριας» περιέχει όχι μόνο τις προτάσεις δράσεις της κυβέρνησης μέχρι σήμερα, αλλά και μία ολοκληρωμένη εικόνα για την πολυποίκιλη εθνοτικά Βικτώρια και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.multicultural.vic.gov.au/

Ο κ. Κότσιρας, αναφερόμενος στην ευκαιρία που δίνεται σε κάθε κάτοικο της Βικτώριας, τόνισε ότι όλες οι προτάσεις και ενδείξεις είναι ευπρόσδεκτες καθώς όλες θα ληφθούν υπόψη στην στοιχειοθέτηση της νέας πολιτικής της κυβέρνησης όσον αφορά το μέλλον του πολυπολιτισμού.

Όσοι αποφασίσουν να συνδράμουν με τα σχόλια ή τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη της νέας πολιτικής μπορούν να αποστείλουν τις εκθέσεις τους έως τις 26 Οκτωβρίου, οι οποίες σημειωτέον δεν χρειάζεται να είναι γραμμένες στην Αγγλική.