ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ: Η Θεσσαλονίκη λέει ναι στις σχέσεις με την Κολωνία

 

Κολωνία, Σεπτ. 2012.

Μεγάλο ενδιαφέρον στην συνέχιση          και στην εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων          εξεδήλωσε η Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντών          της Θεσσαλονίκης, Μαρία Πασχαλίδου, κατά τη διάρκεια          της επίσκεψής της στο Δημαρχείο της Κολωνίας.

Ο Δήμαρχος της          Κολωνίας, Hans-Werner Bartsch, χαιρέτησε την Ελληνίδα          συνάδελφό του και υπογράμμισε τις προοπτικές και συνέργειες          που μπορούν να προκύψουν από την επανενεργοποίηση της          συνεργασίας. Τόνισε, επίσης, τη συμμετοχή του Δήμου της          Κολωνίας στις δραστηριότητες της Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης,          η οποία συντονίζεται από τον Εντεταλμένο της Καγκελαρίου          Μέρκελ, Xανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, ταυτόχρονα και Υφυπουργό του          Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας. Κεντρικά σημεία της φιλικής και παραγωγικής συζήτησης ήταν η          συνεργασία για την προετοιμασία της οργάνωσης για την          “Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και η          ανταλλαγή εμπειριών και «βέλτιστων πρακτικών» στον τομέα της          εργασίας, των δημοτικών υπηρεσιών για την νεολαία, της          καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας, την επαγγελματική          εκπαίδευση και τέλος την προώθηση της επιχειρηματικότητας των          νέων.

Σε αυτό το τελευταίο σημείο πήρε τον λόγο ο Φαίδων            Κοτσαμπόπουλος, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος          Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW),          πληροφορόντας την αποστολή σχετικά με τις υπάρχουσες επαφές με          επιμελητήρια και συνδέσμους στη Θεσσαλονίκη και στη συλλογική          προσπάθεια που γίνεται για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την          διατήρηση ήδη υπαρχουσών και την δημιουργία επιχειρηματικών          συστάδων (clusters) τόσο μέσα όσο και γύρω από την Θεσσαλονίκη          με γερμανική υποστήριξη. Έτσι μεταξύ άλλων προβλέπεται για το          2013 και η διοργάνωση Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ          στην Κολωνία με κεντρικό «Νεολαία και Επιχειρηματικότητα». Η επίσκεψη της Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην Κολωνία ήταν μέρος          μιας πολυήμερης αποστολής, η οποία διοργανώθηκε και          χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Friedrich Ebert στην Αθήνα, και          αυτό στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Ελληνο-Γερμανικής          Συνέλευσης. Στην όλη επιτυχία της συνάντησης συνέβαλαν          αποφασιστικά η Lydia Klütsch (Γραφείο Διεθνών          Σχέσεων του Δήμου Κολωνίας) και ο Bernd Seifert (Γραφείο          Κοινωνικής Πρόνοιας Νέων του Δήμου).

 

STÄDTEPARTNERSCHAFT: THESSALONIKI SEHR AN        KÖLN INTERESSIERT

Köln,            Sept.2012. Großes Interesse          an der Fortsetzung und Intensivierung der Städtepartnerschaft          zwischen den beiden Metropolen meldete die Bürgermeisterin für          Jugend, Sport und Freiwilligen der Stadt Thessaloniki, Maria            Paschalidou, anlässlich ihres Besuchs im Kölner Rathaus.          Kölns Bürgermeister Hans-Werner Bartsch begrüßte seine          griechische Kollegin und hob die potentiellen Synergien einer          Reaktivierung der Zusammenarbeit hervor. Er unterstrich auch          die Beteiligung der Stadt Köln an den Aktivitäten im Rahmen          der Deutsch-Griechischen Versammlung, die vom Beauftragten der          Bundesregierung Hans-Joachim Fuchtel, gleichzeitig auch          Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium,          koordiniert werden.

Zentrale Punkte          des freundschaftlichen und produktiven Gesprächs waren die          Zusammenarbeit bei den Vorbereitungen der Organisation von          „Thessaloniki – Europäische Jugendhauptstadt 2014“ sowie der          Austausch von Erfahrungen und „best practices“ auf den          Gebieten der Jugendarbeit, der Jugendhilfe, der Bekämpfung der          Jugendarbeitslosigkeit, der Qualifizierungsmaßnahmen für          Jugendliche und Schließlich der Förderung der          Jungunternehmerschaft. Zu letzterem Punkt nahm Phedon            Codjambopoulo, Vizepräsident der in Köln ansässigen          bundesweiten Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung          (DHW), Stellung und informierte über die bestehenden Kontakte          mit Kammern und Verbänden in Thessaloniki und den gemeinsamen          Bemühungen um Existenzgründungen und Existenzsicherungen sowie          den Aufbau von Clusters in und um Thessaloniki mit deutscher          Unterstützung. So wird u.a. fürs nächste Jahr ein          Deutsch-Griechisches Wirtschaftsforum in Köln angepeilt, das          als Thema „Jugend und Wirtschaft“ haben soll.

Der Besuch der          Bürgermeisterin von Thessaloniki in Köln fiel im Rahmen einer          mehrtägigen Delegationsreise, die von der          Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen organisiert und finanziert          wurde, auch dies im Rahmen der Initiativen der          Deutsch-Griechischen Versammlung. Am Erfolg des Treffens          wirkten von Seiten der Stadt Köln Lydia Klütsch (Büro für          internationale Angelegenheiten) und Bernd Seifert (Jugendamt)          federführend mit.

********************************************************************************************************************

 Die Deutsch-Hellenische            Wirtschaftsvereinigung (DHW) mit Sitz in Köln ist die          bundesweite Interessenvertretung von 30.000 griechischen und          griechischstämmigen Unternehmern, Selbständigen und Managern          in Deutschland. Sie setzt sich u.a. für die Förderung der          deutsch-griechischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und          des unternehmerischen Nachwuchses ein. Sie ist Mitglied des          Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und gehört zu          den Erstunterzeichnern der Kampagne „Charta der Vielfalt“ der          Bundesregierung. Die DHW ist beim Deutschen Bundestag als NGO          akkreditiert. www.dhwv.de

          Das DHW Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und            Integration“ läuft im Rahmen des bundesweiten Programms          „JOBSTARTER – Für die Zukunft ausbilden“ und wird aus Mitteln          des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem          Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 20%          des Etats steuert die DHW bei, die auch Träger des Projektes          ist. Das Projekt hat das Ziel, in Unternehmen mit          Migrationshintergrund – überwiegend griechischer Herkunft – in          den Regionen Solingen und Wuppertal erstrangig und weiterhin          in den Regionen Köln und Düsseldorf 80 zusätzliche          Ausbildungsplätze zu schaffen und diese an Jugendliche –          unabhängig von ihrem Migrationshintergrund – passgenau zu          vermitteln. www.dhw-ausbildungsprojekt.de

DHW – Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

  • Ο μη κερδοσκοπικός αυτοδύναμος οργανισμός DHW ιδρύθηκε το 1993 με έδρα την Κολωνία της              Γερμανίας.
  • Ο DHW είναι σήμερα η φωνή και η εκπροσώπηση του              ομογενειακού και γερμανοελληνικού επιχειρηματικού              γίγνεσθαι στην Γερμανία (πάνω από 30.000 επιχειρήσεις).
  • Ο DHW συνεργάζεται με επιμελητήρια, οργανισμούς και              υπουργεία Ελλάδος και Γερμανίας. Σαν φορέας κοινωνικών              προγραμμάτων όπως το ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ή το ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ              ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ που συγχρηματοδοτούνται από την              ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και την Ε.Ε. έχει              πετύχει την ίδρυση πάνω από 200 νέων θέσεων εκπαίδευσης σε              επιχειρήσεις Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επαγγελματιών              και επιχειρηματιών και έχει συνδράμει θετικά στην              επαγγελματική εκπαίδευση εκατοντάδων Ελληνοπαίδων και την              ομαλή τους ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας της Γερμανίας.
  • Ο DHW έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με τον              σύνδεσμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων Γερμανίας BVMW (50.000 μέλη), τον DEHOGA              (παγγερμανικό φορέα στον κλάδο εστίασης και ξενοδοχείων),              το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κολωνίας, το              Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κολωνίας, την Λέσχη Αρχιμαγείρων              Ελλάδος, τον              Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος ΣΕΠΕ              και σαν πρώτη οργάνωση εκτός Ελλάδος με τον Ελληνικό              Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
  • Ο DHW είναι ο διοργανωτής των Ελληνο-Γερμανικών              Επιχειρηματικών Φόρουμ και του Βραβείου Γερμανοελληνικής              Επιχειρηματικότητας.
  • Βασικοί σκοποί του DHW είναι: η δικτύωση των εν Γερμανία              επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και μάνατζερ              ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας και η σύνδεσή τους              μέσω του ΣΑΕ με το ομογενειακό επιχειρηματικό δυναμικό              παγκοσμίως, η προώθηση των εμποροοικονομικών σχέσεων              μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας και η ανάδειξη της κοινωνικής              ευθύνης της επιχειρηματικότητας.
  • Ο DHW είναι διαπιστευμένος φορέας στο Γερμανικό              Κοινοβούλιο, τα ΥΠΕΞ Ελλάδος και Γερμανίας και μέλος του              Εθνικού Συμφώνου Ενσωμάτωσης της Γερμανικής Κυβέρνησης.