“Μέρες Μνήμης” από τον Ελληνισμό της Σαρδηνίας

Ο δήμος της Μοντρέστας στη Σαρδηνία εγκαινιάζει τη δράση ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΓΙΟΡΤΗΣ στα πλαίσια του τριμερούς διεθνούς προγράμματος ΝΟΣΤΟΣ. Το
πρόγραμμα θα εξελιχτεί σε τρεις ΜΕΡΕΣ, τη ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, τη ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
και τη ΜΕΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. Είναι μια περιδιάβαση στην ιστορία, σε συνεργασία
με τα Πανεπιστήμια της Σαρδηνίας, που αποσκοπεί να τιμήσει και γιορτάσει
τους οικιστές αυτού του θύλακα της διασποράς των Μανιατών.
Θα παρευρεθεί ο ιστορικός Michel STEPHANOPOLI DE COMNENE, απόγονος των
κτητόρων των διασπορικών εστιών των Οιτυλιωτών της Μάνης στην Κορσική
και στη Σαρδηνία.
Συμμετέχει στο εορταστικό τριήμερο ο Πολιτιστικός
Σύλλογος ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Κρήτης που θα χαρίσει ελληνικό γλέντι και κέφι στους
Ομογενείς της Σαρδηνίας και στους φίλους της Μοντρέστας.

FEDERAZIONE DELLE COMUNITA’ E CONFRATERNITE ELLENICHE
RETE GIOVANILE GRECACOMUNE DI MONTRESTA
Via S. Maria Della Neve, 2, 08010 Montresta (OR), http://www.montresta.org
Montresta, 28/29/30 settembre 2012
NOSTOS GIORNI DI FESTA E DI MEMORIA
ΜΟΝΤΡΕΣΤΑ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ, 28/29/30 Σεπτεμβρίου 2012
ΝΟΣΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΗΣ
BOLLETTINO STAMPA-ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ, 18.09.2012
Il comune di Montresta ha promosso tre GIORNI DI FESTA E DI MEMORIA nell’ambito
del progetto NOSTOS. L’evento sarà articolato in tre GIORNATE: GIORNATA DI STUDI,
GIORNATA DELLA MEMORIA e GIORNATA DI GRATITUDINE. Sarà un’occasione per
ripercorrere la storia e onorare i fondatori di questa piccola e tenace comunità
della diaspora storica dei greci. Durante il convegno pubblico, promosso in
collaborazione con le università della Sardegna, sarà presentato un volume di
ricerche sui greci di Montresta. Sarà presente lo storico Michel STEPHANOPOLI
DE COMNENE, discendente della famiglia che ha guidato l’esodo da Oitylon di
Mani in Grecia e la successiva diaspora in Corsica e in Sardegna nel ‘600 e ‘700.
L’associazione culturale di ASI GONIA di Creta offrirà un ricco programma di
suoni, canti e danze di Creta.