ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ: Να τελειώνουμε!

Να τελειώνουμε με τους μέτριους, τους “αυθεντίες” και τους κυλιόμενους “ειδικούς” περί τα ομογενειακά. Αυτοί όλοι κατέστρεψαν τις σχέσεις Ομογένειας – Μητροπολιτικού κέντρου.

Να τελειώνουμε και με τους εμπόρους της Ομογένειας. Αυτές τις μέρες που η ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν επιδοθεί σε ένα ανελέητο “κυνηγητό” των Υπουργών προκειμένου να αποδεχθούν τις προσκλήσεις που τους έχουν φορτικά απευθύνει.

Ανομολόγητος στόχος τους; Να εξασφαλίσουν “ευμενή μεταχείρηση” στην Αθήνα, και “πρόσβαση” στα διαφημιστικά κονδύλια…

Έχουν γνώση οι φύλακες, πλέον!..