41° Φεστιβάλ Διεθνών Παραδοσιακών Χορών 2012

Σάββατο 22 Σεπτέμβρη: 16:00 (τοπική ώρα), Κυριακή 23 Σεπτέμβρη: 15:00 (τοπική ώρα).

Στο φεστιβάλ θα εμφανιστούν και οι χορευτικές ομάδες “Pedilea”, “Neolea” της Ελληνικής Κοινότητας του São Paulo.