Ψήφος, ΣΑΕ και Γλώσσα στην Διακομματική για τον Απόδημο Ελληνισμό

Η ΨΗΦΟΣ των αποδήμων, η αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και η ενεργοποίηση του προγράμματος του υπουργείου Παιδείας «Λόγος» για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό είναι οι άμεσες προτεραιότητες που έθεσε στην πρώτη της συνεδρίαση η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, με πρόεδρο το βουλευτή της ΝΔ ‘Α. Γεωργιάδη.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το «Λόγος», ο νόμος που ψηφίστηκε το 2011 προβλέπει τη δημιουργία και την ενίσχυση ομώνυμων κέντρων, τα οποία σε συνεργασία με τις έδρες Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικών Σπουδών που λειτουργούν σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο θα είναι σημεία επαφής με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Θα στηρίζουν, επίσης, τις εκπαιδευτικές μονάδες που αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος και θα αναπτύσσουν προγράμματα έρευνας και κατάρτισης των ομογενών εκπαιδευτικών. Τα κέντρα «Λόγος» μπορούν να στηρίζονται από το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται και να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες για εξ αποστάσεως διδασκαλία και αυτοεκπαίδευση.
Αντικείμενο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων είναι η διατήρηση και η προαγωγή των σχέσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής με τον απανταχού ελληνισμό, ο συντονισμός της δράσης του κοινοβουλίου με το ΣΑΕ, η μελέτη και η προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων των απόδημων Ελλήνων, καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων.