Απλό και μόνιμο φορολογικό σύστημα προωθεί η κυβέρνηση

Τους πέντε άξονες στους θα βασισθεί το νέο φορολογικό πλαίσιο, αποκάλυψε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ έρχονται «λουκέτα» σε 49 εφορίες της χώρας… από 1η Οκτωβρίου. Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι: -Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται με βάση τον εταιρικό φόρο, ο οποίος θα μειωθεί -Όλη η επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογείται με βάση βιβλία και στοιχεία και θα σταματήσουν να εφαρμόζονται οι τεκμαρτές και αυτοτελείς φορολογίες -Εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με λιγότερα κλιμάκια -Εξίσωση προς τα κάτω των ανώτατων φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα -Διασταυρώσεις και χρήση όλων των «εργαλείων» που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα. Οι στόχοι του φορολογικού συστήματος Η ίδια πηγή επισήμανε ότι το υπουργείο μελετά τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, για να «χτυπήσει» τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Σκοπός της φορολογικής μεταρρύθμισηςείναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα απλό και μόνιμο, και κυρίως ένα σύστημα που θα κατανέμει δίκαια τα φορολογικά βάρη, όπως και να «κλείνει» τις «τρύπες» του παρόντος διάτρητου συστήματος και να εγκαταστήσει ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα