Καταθέσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα ανενεργά θα πάνε στο κράτος

Αν έχετε καταθέσεις σε ελληνικές Τράπεζες και για χρονικό διάστημα μεγασλύτερο των 20 ετών παραμένουν αδρανείς, δηλαδή, δεν παρουσιάζουν καμία κίνηση (κατάθεση, ανάληψη κλπ.) κινδυνεύετε να τους χάσετε. Αυτό διότι σύμφωνα με νομοθεσία του 1942, “όσοι λογαριασμοί είναι σε ακινησία για διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών, κατατίθενται υπέρ του Δημοσίου”.
Η οικονομική δυσπραγία βάζει το κράτος σε αναζήτηση πόρων που δεν τους εκμεταλλεύονταν μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο αυτό, θα περάσουν από μικροσκόπιο με σκοπό να αξιοποιηθούν από το κράτος, κληροδοτήματα, σχολάζουσες κληρονομιές και αδρανείς καταθέσεις!
Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει η καταγραφή αυτών των κληροδοτημάτων και των κληρονομιών που δεν αξιοποιούνται. Την καταγραφή θα την κάνει το υπουργείο Οικονομικών.  Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, συγκροτεί επιτροπή με επικεφαλής πανεπιστημιακούς η οποία θα αναζητήσει τους αδρανείς πόρους.

Σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις, η αξιοποίηση των 11.000 κληροδοτημάτων θα μπορούσε να αποφέρει μακροπρόθεσμα δημοσιονομικό όφελος περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως. Οι σχολάζουσες κληρονομιές υπολογίζονται σε 3.000 με την αξία τους να ανέρχεται σε περίπου 4 δισ.