Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος: Αναγκαιότητα η Ιστορική Μνήμη

 

 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος: Αναγκαιότητα η Ιστορική ΜνήμηΜνήμη Ολοκαυτώματος Μικράς Ασίας – Ενθάρρυνε τις κοινότητες νά προγραμματίσουν εἰδικές ἐκδηλώσεις- Συγχώρεση αλλά και καταδίκη.

ΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

για την ΡΗΡ

Σε όλες τις Εκκλησίες της Αμερικής την Κυριακή μνημονεύτηκε  το Ολοκαύτωμα της Μικράς Ασίας καθώς έχει επιλεγεί αυτή η Κυριακή γιατί το μήνα  Σεπτέμβριο του 1922 «κορυφώθηκαν οι σφαγές και η βίαιη απέλαση με βάρβαρες επιθέσεις κατά των Ελλήνων της Σμύρνης» αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής σε εγκύκλιό του προς τους Έλληνες Ομογενείς.

«Ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί  τονίζουμε  την αναγκαιότητα της Ιστορικής μνήμης» αναφέρει ι ο Αρχιεπίσκοπος  καθώς όπως λέει γίνεται πράξη καθημερινά  μέσα στην Εκκλησία με τους Μάρτυρες, τους Αγίους και σημαντικά γεγονότα στη Ζωή της Εκκλησίας. Και προσθέτει πως  το γένος μας και οι κοινότητές μας βίωσαν  τεράστιες προκλήσεις, τραγωδίες και θριάμβους.

«Στήν προκειμένη περίπτωση, μνημονεύουμε τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μνημονεύουμε αὐτό τό Ὁλοκαύτωμα  στίς ἐνορίες μας διότι μοιραζόμεθα μιά κληρονομιά πίστεως καί πολιτισμοῦ μέ τόσους ἄλλους πού πέθαναν ἤ βίωσαν αὐτή τήν φοβερή τραγωδία καί διότι οἱ ἐπιπτώσεις της συνεχίζουν νά ἐπηρεάζουν τίς ζωές οἰκογενειῶν, κοινοτήτων καί ἐθνῶν μέχρι καί τίς ἡμέρες μας. Ἐνθυμούμεθα ἐπίσης ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ἄνθρωποι πίστεως, ὅτι ἔχουμε ἕνα σημαντικό ρόλο στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀδικιῶν στόν κόσμο μας. Ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων, τῶν Μαρτύρων καί τῶν Ἁγίων, καλούμεθα νά δοῦμε τίς προκλήσεις τῆς ἀνθρώπινης καταστάσεώς μας, νά μιλήσουμε γιά τίς  κακίες τοῦ κόσμου μας πού καταστρέφουν τή ζωή καί τήν εἰρήνη, καί νά ἀνακουφίσουμε ἐκείνους πού εἶναι θύματα τοῦ μίσους καί τῆς βίας.»

 Το Ολοκαύτωμα της Μικράς Ασίας  «ἀπετέλεσε μέρος μιᾶς μεγάλης σειρᾶς παρόμοιων τραγωδιῶν πού διεπράχθησαν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καί ἄλλων Χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἑκατομμύρια ἐξαναγκάσθηκαν νά φύγουν ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τους. Μέ τίς μαζικές ἐκτελέσεις καί τόν συνεχῆ φόβο τῆς βίας, ἡ ἀσφάλεια καί αἴσθηση εὐημερίας των διαταράχθηκε καί ἡ ἐλευθερία των καταστράφηκε. Τελικά, προσβλέπουμε στόν Χριστό πού ἀποκάλυψε τή χάρη καί τή συγχώρηση ὑπό τίς χειρότερες συνθῆκες, πού κατεδίκασε τό κακό διδάσκοντας ταυτοχρόνως τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη, καί πού ἔδειξε συμπόνοια γιά τίς δοκιμασίες καί τραγωδίες τῶν ἀνθρώπων προσφέροντας ἴαση καί σωτηρία. Μέ αὐτό τό πνεῦμα καί γιά νά προσφέρουμε τήν πρέπουσα ἀναγνώριση στήν τραγωδία τῆς Σμύρνης καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ζητοῦμε ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά τιμούν  τήν 23η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί νά προσφέρουν προσευχές μνημοσύνου γιά τούς πολλούς πού ἡ ζωή τους ὑπέστη ριζική ἀλλαγή. Ἐπίσης ἐνθαρρύνουμε τίς κοινότητές μας νά ὀργανώσουν καί νά προγραμματίσουν εἰδικές ἐκδηλώσεις πού αὐξάνουν τήν ἐνημερότητα ἀναφορικά μέ τέτοια γεγονότα καἰ ἄλλες παρόμοιες βδελυρές πράξεις, καί νά ἀνακαλύψουν εἰρηνικούς τρόπους γιά τήν ἐπίλυση διαφορῶν καί τήν καλλιέργεια πνεύματος ἀνοχῆς καί κατανοήσεως στόν σύγχρονο κόσμο μας. Ἀκόμη, ἄς συνεχίσουμε νά καλλιεργούμε τήν εὐθύνη πού ἔχουμε νά ἐνθυμούμεθα τό ἱστορικό παρελθόν μας, νά ἐπιδεικνύουμε συμπόνοια γιά τούς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς συνανθρώπους μας, νά προσφέρουμε τήν ἀλήθεια μέ ἀγάπη καί ν’ ἀναζητοῦμε τίς εὐλογίες τῆς ζωῆς, τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ἐλευθερίας γιά ὅλους.