Προσλαμβάνει εποχικούς η ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

 

ΣΟΧ 1_201…pdf