Καταστρέφουν ελληνικά μνημεία οι Αλβανοί

Ιταλοί, προστατεύουν τα ελληνικά μνημεία στην Αλβανία, που ζώα, βάνδαλοι και κλέφτες τα καταστρέφουν, ενώ το ελληνικό κράτος αδιαφορεί προκλητικά. Θα πείτε ότι έχει οικονομικά προβλήματα, με … αυτά θα ασχολείται; 

Ο πολιτισμός είναι πάνω από τους οικονομικούς δείκτες, γιατί είναι ένα..ανεξάντλητο χρυσωρυχείο για μια χώρα. Μεταξύ άλλων ο Iταλός καθηγητής αρχαιολογίας αναφέρει πως «οι λαθραίες ανασκαφές που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα μέσα στην αρχαία πόλη, καθώς και στις γύρω περιοχές, είναι τρομακτικών διαστάσεων, όπως διαβάζουμε στην «Κάτοψη». Ζώα, βάνδαλοι και κλέφτες σιδήρου καταστρέφουν μέρα με την μέρα το παρελθόν».