Ηλεκτρονική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου μπορούν οι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις απόψεις τους για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, απαντώντας ανώνυμα σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο, με τελικό σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αξιοποιεί την εμπειρία των παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Επιτροπή Ειδικών, προκειμένου να διατυπωθούν οι βασικές αρχές και το συγκεκριμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση.