Δεύτερος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ομογενών στην Περιφέρεια ΣΑΕ Λατινικής Αμερικής

Το Δίκτυο Νεολαίας της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμoύ, Σ.Α.Ε., αποδίδοντας πάντα ιδιαίτερη σημασία στη διαφύλαξη και διάδοση όλων των πτυχών της κουλτούρας μας, ιδιαίτερα ευχαριστημένο για την επιτυχία του Πρώτου Διαγωνισμού Φωτογραφίας 2011, προκηρύσσει, με την υποστήριξη του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας, τον Δεύτερο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ”.

Προσκαλούμε να συμμετάσχουν τα μέλη των Ελληνικών Κοινοτήτων που ανήκουν στο Σ.Α.Ε. και διαμένουν σε χώρες της Περιφέρειας της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν φωτογραφίες, ομάδων προσώπων σε δραστηριότητες χαρακτηριστικές του ελληνισμού και, γενικά, της ελληνικής κουλτούρας από/στις Ελληνικές Κοινότητες της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, όπως θρησκευτικές τελετές, λιτανείες, γάμους, βαφτίσια, εορτές, παρελάσεις, συναντήσεις, μαθήματα ελληνικών, θεατρικές παραστάσεις, χορούς, παρουσιάσεις χορωδιών, εκθέσεις κ.α.

To πρώτο βραβείο αυτού του Διαγωνισμού συνίσταται στο ποσό € 1.000 (χιλίων Ευρώ) για την Κοινότητα του συμμετέχοντος με την καλύτερη φωτογραφία, για την αγορά διδακτικού, πολιτιστικού υλικού και € 100 (εκατό Eυρώ) για κάθε συμμετέχοντα με μια από τις 12 (δώδεκα) φωτογραφίες, που θα εικονογραφήσουν το ημερολόγιο 2013 της Περιφερειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, Σ.Α.Ε., ημερολόγιο το οποίο θα διατεθεί δωρεάν σε όλες της Ελληνικές Κοινότητες της Λατινικής Αμερικής.

Δίκτυο Νεολαίας της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμoύ

Ο Πρόεδρος ΣΑΕ Κεντρικής και Νότιας Αμερικής κ. Νικηφ. Νικολαϊδης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Περιγραφήτου Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός Φωτογραφίαςμε θέμα ・・ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣTHN ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ・・ συνίσταται στην αξιολόγηση απότην αρμόδια Επιτροπή φωτογραφιών ομάδων προσώπων αναπτύσσονταςδραστηριότητεςχαρακτηριστικέςτου ελληνισμούκαι, γενικά τηςελληνικήςκουλτούραςαπόστιςελληνικέςκοινότητες όπωςθρησκευτικέςτελετές λιτανείες γάμους βαφτίσια, εορτές παρελάσεις συναντήσεις μαθήματα ελληνικών, θεατρικέςπαραστάσεις χορούς παρουσιάσειςχορωδιών, εκθέσειςκ.α.

2. Δικαίωμα συμμετοχήςέχουν όλα τα μέλη των Ελληνικών Κοινοτήτων που ανήκουν στο ΣΑΕ και διαμένουν σε χώρες της Περιφέρειας της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

3. Όριο ηλικίας

Να έχουν κλείσει τα 18.

4. Προθεσμία:

 ΑΠΟ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012.

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν τις φωτογραφίες τους A. Αν πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες με ηλεκτρονικό μήνυμα, e-mail, στη διεύθυνση:

tulahadjirallis@gmail.com

 B. Αν πρόκειται για εκτυπωμένεςφωτογραφίεςταχυδρομικώςακολουθώνταςτιςπαρακάτω οδηγίες

6. Θα γίνουν δεκτές όλες οι φωτογραφίες έγχρωμες ασπρόμαυρες σέπια κτλ., που εκπληρώνουν τις προδιαγραφέςπου ακολουθούν.

7. Κάθε συμμετέχων μπορείνα αποστείλει έως δώδεκα (12) φωτογραφίες

8. Στην περίπτωση ψηφιακών φωτογραφιών, κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι σε φόρματ jpg, λιγότερο από1 MB και η μεγαλύτερη διάστασή της να μην ξεπερνάτα 1024 pixels.

9. Στην περίπτωση εκτυπωμένων φωτογραφιών, αυτέςπρέπει να είναι 15 x 20 cm.

10. Οι συμμετέχοντεςπρέπει να αποστείλουν μαζίμε τιςφωτογραφίες ένα σημείωμα με τα ακόλουθα στοιχεία:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

Ψευδώνυμο

Ονοματεπώνυμο όπως εμφαίνεται στην ταυτότητα ήτο διαβατήριό του

Ημερομηνία και τόποςγέννησης· Ασχολία ή επάγγελμα

Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-mail

Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

Στοιχεία της ελληνικής του καταγωγής πατέρας μητέρα, παππούς γιαγιά άλλη, ή όνομα κοινότητας στην οποία ανήκει

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ:

Όνομα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:

Ημερομηνία λήψης· Τόποςλήψης· Σύντομη περιγραφήτων συνθηκών ήτα κίνητρα που τον έκαναν να την πάρει

11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Οι εκτυπωμένεςφωτογραφίεςμε τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε κλειστόφάκελλο με την επιγραφή

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Consejo de los Griegos en el Exterior

Av. El Cortijo 2410, Conchali

Santiago, CHILE

12. Ο φάκελλος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς συστημένος ήμε οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς.  Στην απόδειξη του Ταχυδρομείου ή της μεταφορικής εταιρείας πρέπει να εμφαίνεται ευανάγνωστα η ημερομηνία αποστολής απαραίτητη απόδειξη της εμπρόθεσμης αποστολής του.

13. Στην περίπτωση των ψηφιακών φωτογραφιών πρέπει να εμφαίνεται ως Θέμα (Asunto) του μηνύματος CONCURSO DE FOTOGRAFIA, και στο ίδιο μήνυμα πρέπει να είναι συνημμένα τα φάκελλα με τιςφωτογραφίεςκαι τα στοιχεία κάθε φωτογραφίας  σύμφωνα με τιςανωτέρω προδιαγραφές

14. Οι συμμετοχέςπου δεν εκπληρούν τουςανωτέρω όρουςδεν θα λάβουν μέροςστο διαγωνισμό

15. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 24:00 της 31 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012.

16. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι συγγενείςτων στελεχών του ΣΑΕ και των μελών της Επιτροπής.

17. Κριτήρια: Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ποιότητα των φωτογραφιών, ιδιαίτερα τις συνθήκες που ο φωτoγράφος σημείωσε για κάθε μία, καθώς και το κάτα πόσον εκπροσωπούν τον ελληνισμότηςΠεριφέρειαςστον τόπο (χώρα, περιοχή πόλη) της λήψης

18. Η Επιτροπή θα διατυπώσει την απόφασή της με προσωπική ψήφο σε σύσκεψη που θα συγκληθεί από τον Συντονιστή της Περιφέρειας

Σημ. . Το Γραφείο του ΣΑΕ θα αναλάβει την αποστολή των φωτογραφιών στην αρμόδια Επιτροπή ΧΩΡΙΣ τα στοιχεία των συμμετεχόντων και μόνο έναν αριθμό για να εξασφαλίσει την απαραίτητη αμεροληψία.

19. Ο/Οι Νικητής/ές θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας μας www.latinsae.org, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-mail), τηλεφωνικώς ή συστημένης επιστολής μετά τις30 Νοεμβρίου 2012. Αν παρά τις προσπάθειες του Γραφείου του ΣΑΕ της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής εν γίνει δυνατήη επαφήμε τον/τους Νικητή/ές στις επόμενες 15 (δεκαπέντε) ημέρες από την

ημερομηνία της πρώτης προσπάθειας ο/οι Nικητής/ ές θα αντικατασταθείούν από τον δεύτερο επιλεγμένο από την Επιτροπή.

20. To Bραβείο αυτούτου Διαγωνισμού συνίσταται στο ποσότων €1.000 (χιλίων ευρώ για την Κοινότητα του συμμετέχοντος ε την καλύτερη φωτογραφία και €100 (εκατό ευρώ για κάθε συμμετέχοντα των 12 (δώδεκα) φωτογραφιών , που θα εικονογραφήσουν το ημερολόγιο 2013 της Περιφερειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ, το οποίο θα διατεθεί δωρεάν σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της Λατινικής Αμερικής.

21. Οι Νικητές πρέπει να πιστοποιήσουν τη σχέση τους με την Ελληνική Κοινότητα στην οποία ανήκουν με επιστολή υπογεγραμμένη απότον Πρόεδρό της στην οποία να δηλώνει ότι είναι ενεργά μέλη της Κοινότητας.  H επιστολή πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο του ΣΑΕ ηλεκτρονικά στο e-mail tulahadjirallis@gmail.com.

22. Ο/οι Νικητήςέςτου Διαγωνισμού δεν έχει/ουν το δικαίωμα να παραχωρίσει/σουν το βραβείο σε άλλο άτομο.

23. Η επιβραβευμένη με τα €1.000 ΕλληνικήΚοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα χρησιμοποιήσει για την

αγορά διδακτικού ή πολιτιστικού υλικού.

24. Οι συμμετέχοντεςδηλώνουν ότι έχουν την άδεια του/των προσώπου/προσώπων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες που αποστέλλουν.

25. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά τους όρουςτου Διαγωνισμού και παραχωρούν όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου της έκδοσης και διάθεσης των φωτογραφιών, στο Ίδρυμα Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ, Κεντρικήςκαι Νοτίου Αμερικής που είναι εξουσιοδοτημένο για όποια χρήση θεωρήσει σκόπιμη.

26. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει, χωρίς εξηγήσεις όλες τις συμμετοχές χωρίς αυτό να τη δεσμεύει στην απόδοση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης στους συμμετεχόντες

27. Οι εργασίεςκαι λοιπά στοιχεία δεν θα επιστραφούν.

28. Η συμμετοχή σε αυτόν το διαγωνισμό είναι εκούσια και προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους ανωτέρω όρους.

 

La Red de la Juventud de la Regiσn de Amιrica Central y Sur del Consejo de los Griegos en el Exterior, S.A.E., siempre

preocupada por la preservaciσn y difusiσn de nuestra cultura en todos sus aspectos, y con satisfacciσn por el ιxito que

tuvo el Primer Concurso de Fotografνas, convoca, con el apoyo del Consejo de Coordinaciσn de la Regiσn, el segundo

Concurso de Fotografνa con tema ACTIVIDADES DEL HELENISMO DE AMERICA LATINA.

Se invita a participar a los miembros de las Colectividades Helιnicas vinculadas al S.A.E. que residan en los paνses de la

Regiσn de Amιrica Central y Sur.

Los participantes deberαn enviar fotografνas de grupos de personas desarrollando actividades representativas del

helenismo y la cultura helιnica en general, llevadas a cabo por/en las Colectividades Helιnicas de la Regiσn de Amιrica

Central y Sur, como ser, ceremonias religiosas, procesiones, bodas, bautismos, fiestas, desfiles, reuniones, clases de

griego, representaciones teatrales, danzas, actuaciones corales, exposiciones, etc.

El primer premio de este Concurso consiste en la entrega de € 1.000 (mil euros) a la Colectividad del participante con la

mejor foto, para ser empleados en la adquisiciσn de material didαctico, cultural; se entregarαn, ademαs, y € 100 (cien

euros) a cada uno de los autores de las 12 (doce) fotografνas seleccionadas para ilustrar el calendario 2013 de la Regiσn

de Amιrica Central y Sur del Consejo de los Griegos en el Exterior, S.A.E., que serα repartido, gratuitamente, en todas las

Colectividades Helιnicas de Amιrica Latina.

BASES DEL CONCURSO

1. Descripciσn del Concurso: El concurso de fotografνa “

ACTIVIDADES DEL HELENISMO EN AMΙRICA LATINA”

consiste en la evaluaciσn por un Jurado

ad hoc de fotografνas de grupos de personas desarrollando

actividades representativas del helenismo y la cultura helιnica en general, llevadas a cabo por/en las

Colectividades Helιnicas de la Regiσn de Amιrica Central y Sur, como ser, ceremonias religiosas,

procesiones, bodas, bautismos, fiestas, desfiles, reuniones, clases de griego, representaciones teatrales,

danzas, actuaciones corales, exposiciones, etc.

2. Podrαn participar todos los miembros de las Colectividades Helιnicas vinculadas al S.A.E. que residan en los

paνses de la Regiσn de Amιrica Central y Sur.

3. Edad:

Desde los 18 aρos (mayores de edad).

4. Vigencia:

DEL 1Ί DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.

5. Los participantes deberαn enviar sus obras:

a. En caso de ser fotografνas digitales, vνa correo electrσnico a

tulahadjirallis@gmail.com.

b. Si se trata de fotos en soporte papel, deberαn hacerlo en un sobre, de conformidad a las pautas que se

establecen en los apartados siguientes.

6. Se aceptarα cualquier tipo de fotografνa, en tanto y en cuanto reϊna los requisitos tιcnicos que se

establecen a continuaciσn. A modo de ejemplo, pueden ser fotos a color, en blanco y negro, sepia, etc.

7. Se aceptarαn hasta doce (12) fotografνas por cada participante.

8. Si fueran fotografνas digitales, cada foto deberα estar en formato

jpg, no pesar mαs de 1 MB y no medir mαs

de

1024 pixeles en su lado mαs grande.

9. En caso de que se trate de fotografνas en papel, las mismas deberαn estar impresas en tamaρo 15 x 20 cm.

10. Los participantes deberαn enviar, junto a las fotografνas, una carta con los datos que a continuaciσn se

detallan:

a. DATOS DEL PARTICIPANTE:

i. Seudσnimo

ii. Nombre completo (tal como figura en su C. de Identidad o Pasaporte)

iii. Fecha y lugar de nacimiento

iv. Actividad o profesiσn

v. Direcciσn, telιfono, E-mail

vi. NΊ de Carnet de Identidad o Pasaporte

vii. Ascendencia griega (padre, madre, abuelo, abuela, etc.) o comunidad griega en que participa

b. DATOS DE LA COLECTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA:

i. Nombre

ii. Direcciσn

iii. Telιfono

iv. E-mail

c. DATOS DE LAS FOTOGRAFΝAS:

i. Fecha en la que fue/fueron tomada/s

ii. Lugar en la que fue/fueron tomada/s

iii. Breve descripciσn de las circunstancias en que fue/fueron tomadas, o las razones que llevaron al

fotσgrafo a hacerlo

11. Las fotografνas en soporte papel (con los requerimientos indicados), las mismas deberαn enviarse en un

sobre cerrado a:

CONCURSO DE FOTOGRAFΝA

Consejo de los Griegos en el Exterior

Av. El Cortijo 2410, Conchalν

Santiago, CHILE

12. El envνo podrα efectuarse mediante Correo Certificado, o por cualquier otro medio de transporte, a cargo del

participante. El Certificado de Correos, Boleta o Guνa respectiva, deberα seρalar claramente la fecha de

envνo para asν comprobar que fue despachada dentro del plazo de entrega.

13. En caso de enviarse fotografνas digitales, deberα consignarse en el asunto del mail:

CONCURSO DE

FOTOGRAFΝA

, en tanto que el contenido del mail deberα tener los archivos adjuntos con las fotografνas

propuestas (con los requisitos tιcnicos mαs arriba especificados), junto a los datos consignados ut supra.

14. Los envνos que no cumplan con las especificaciones precedentes quedarαn automαticamente fuera de

concurso.

15.

EL PLAZO DE RECEPCIΣN DE LOS TRABAJOS A CONCURSAR VENCE IMPOSTERGABLEMENTE A LAS 24:00

HORAS DEL DΝA 31 DE OCTUBRE DE 2012.

16. Incompatibilidad: Los familiares de los directivos del S.A.E. y de los miembros del Jurado en su totalidad, no

podrαn participar como autores de trabajos presentados en este certamen.

17. Criterios de evaluaciσn: Se evaluarα especialmente la calidad fotogrαfica de las tomas, con especial

consideraciσn a las circunstancias relatadas por el fotσgrafo respecto de cada una de las imαgenes, como asν

tambiιn que las mismas sean el fiel reflejo de las actividades del helenismo presente en la Regiσn en el lugar

(paνs, regiσn, ciudad) de toma.

Nota:

La Oficina del SAE serα la encargada de enviar al Jurado, copia de las fotografνas recibidas con un nϊmero y SIN INCLUIR Los

datos del participante, para garantizar la imparcialidad necesaria.

18. El Jurado deberα emitir su voto en forma personal el dνa que corresponda, en Sesiσn de Deliberaciσn

convocada por el Coordinador de la Regiσn.

19. El/los Ganador/es serα/αn informado/os del resultado del Concurso a travιs de la publicaciσn en nuestra

pαgina web

www.latinsae.org, o bien, por correo electrσnico (e-mail), carta certificada, o telefσnicamente a

partir del 30 de Noviembre de 2012. Si, a pesar de los esfuerzos razonables de la Oficina del SAE de la Regiσn

de Amιrica Central y Sur, no se pudiere contactar al ganador dentro de los 15 (quince) dνas contados a partir

del primer intento de notificaciσn, el ganador perderα su premio y serα reemplazado por el asignado en

segundo lugar por el Jurado del Concurso.

20. El premio de este Concurso consiste en

la entrega de € 1.000 (mil euros) a la Colectividad del participante

cuya fotografνa obtenga el primer premio y de € 100 (cien euros) a cada uno de los autores de las 12 (doce)

fotografνas seleccionadas

para ilustrar el calendario del aρo 2013 de la Regiσn de Amιrica Central y Sur del

Consejo de los Griegos en el Exterior, S.A.E., que serα repartido, gratuitamente, en todas las colectividades

helιnicas de Amιrica Latina.

21. Los Ganadores deben acreditar fehacientemente su relaciσn con la Colectividad Helιnica a la que

pertenecen con una carta suscripta por el Presidente de la misma, en la que se declare que el

participante/ganador es miembro activo de la Colectividad de que se trate, enviada (en copia) por e-mail a la

Oficina del SAE. (

tulahadjirallis@gmail.com).

22. Los Ganadores no pueden ceder o transferir el premio a otras personas.

23. La Colectividad Helιnica que resulte ganadora deberα destinar el premio a la compra de materiales con

fines educativos y/o culturales, acordes a la necesidad de cada instituciσn.

24. Los participantes declaran que tienen el permiso de la(s) persona(s) que figura(n) en la(s) foto(s) por ellos

enviadas.

25. Se deja expresa constancia que los fotσgrafos participantes aceptan las condiciones que se detallan en este

reglamento, aceptando

ceder todos los derechos de sus fotografνas, incluso los de publicaciσn y

distribuciσn, a la Fundaciσn Consejo de los Griegos en el Exterior, SAE, que queda autorizada para editarlos.

26. Se deja expresa constancia que el Jurado podrα declarar desierto el presente Concurso, sin expresiσn de

causa alguna y sin que la aplicaciσn de esta medida sea motivo de indemnizaciσn y/o reclamo de parte de los

concursantes.

27. El material entregado no serα devuelto.

28. La participaciσn en este Concurso es voluntaria y supone la aceptaciσn de las bases en su totalidad.

 

 

A Rede da Juventude da Regiγo da Amιrica Central e Sul do Conselho dos Gregos no Exterior, S.A.E., sempre preocupada

pela preservaηγo e difusγo de nossa cultura em todos seus aspectos, e com satisfaηγo pelo κxito que teve o Primeiro

Concurso de Fotografias, convoca, com o apoio do Conselho de Coordenaηγo da Regiγo, o segundo Concurso de

Fotografia com tema ATIVIDADES DO HELENISMO NA AMERICA LATINA.

Convida-se para participar a todos os membros das Coletividades Helκnicas vinculadas ao S.A.E. que residam nos paνses

da Regiγo da Amιrica Central e Sul.

Os participantes deverγo enviar fotografias de grupos de pessoas desenvolvendo atividades representativas do

helenismo e a cultura helκnica em geral, realizadas por/nas Coletividades Helκnicas da Regiγo da Amιrica Central e Sul,

tal como, cerimτnias religiosas, procissυes, casamentos, batizados, festas, desfiles, reuniυes, aulas de grego,

representaηυes teatrais, danηas, atuaηυes de coros, exposiηυes, etc.

O primeiro prκmio deste Concurso consiste na entrega de € 1.000 (mil euros) ΰ Coletividade do participante com a

melhor fotografia, para ser utilizado na aquisiηγo de material didαtico, cultural; se entregarγo, alιm disso, y € 100 (cem

euros) a cada um dos autores das 12 (doze) fotografias selecionadas para ilustrar o calendαrio 2013 da Regiγo da

Amιrica Central e Sul do Conselho dos Gregos no Exterior, S.A.E., que serα repartido, grαtis, em todas as Coletividades

Helκnicas da Amιrica Latina.

Rede da Juventude da Regiγo da Amιrica Central e Sul

Conselho dos Gregos no Exterior

 

BASES DO CONCURSO

1. Descriηγo do Concurso: O concurso de fotografia “

ATIVIDADES DO HELENISMO NA AMΙRICA LATINA”

consiste na avaliaηγo por um Jurado

ad hoc de fotografias de grupos de pessoas desenvolvendo atividades

representativas do helenismo e a cultura helκnica em geral, realizadas por/nas Coletividades Helκnicas da

Regiγo da Amιrica Central e Sul, tal como, cerimτnias religiosas, procissυes, casamentos, batismos, festas,

desfiles, reuniυes, aulas de grego, representaηυes teatrais, danηas, atuaηυes de coros, exposiηυes, etc.

2. Poderγo participar todos os membros das Coletividades Helκnicas vinculadas a S.A.E. que residam nos paνses

da Regiγo da Amιrica Central e Sul.

3. Idade:

Desde os 18 anos (maiores de idade).

4. Vigκncia:

DO DIA 1Ί DE SETEMBRO AO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2012.

5. Os participantes deverγo enviar suas obras:

a. No caso de ser fotografias digitais, via correio eletrτnico a

tulahadjirallis@gmail.com.

b. Si se trata de fotografias em suporte papel, deverγo fazκ-lo em um envelope, de acordo com as pautas

que se estabelecem nos parαgrafos seguintes.

6. Se aceitarα qualquer tipo de fotografia, sempre e quando reϊna os requisitos tιcnicos que se estabelecem a

continuaηγo. A modo de exemplo, podem ser fotografias a cores, em preto e branco, sιpia, etc.

7. Se aceitarγo atι doze (12) fotografias por cada participante.

8. Se foram fotografias digitais, cada fotografia deverα estar em formato

jpg, nγo pesar mais de 1 MB e nγo

medir mais de

1024 pixels em seu lado maior.

9. No caso de que se trate de fotografias em papel, as mesmas deverγo estar impressas em tamanho 15 x 20

cm.

10. Os participantes deverγo enviar, junto com as fotografias, uma carta com os dados que a continuaηγo se

detalham:

a. DADOS DO PARTICIPANTE:

i. Pseudτnimo

ii. Nome completo (tal como figura na sua C. de Identidade ou Passaporte)

iii. Data e lugar de nascimento

iv. Atividade ou profissγo

v. Endereηo, telefone, E-mail

vi. NΊ da Carteira de Identidade ou Passaporte

vii. Ascendκncia grega (pai, mγe, avτ, avσ, etc.) ou comunidade grega em que participa.

b. DADOS DA COLETIVIDADE NA QUAL PARTICIPA:

i. Nome

ii. Endereηo

iii. Telefone

iv. E-mail

c. DADOS DAS FOTOGRAFIAS:

i. Data em que foi/foram tomada/s

ii. Lugar em que foi/foram tomada/s

iii. Breve descriηγo das circunstβncias em que foi/foram tomadas, ou as razυes que levaram ao

fotσgrafo a fazκ-lo.

11. As fotografias em suporte papel (com os requerimentos indicados), as mesmas deverγo enviar-se em um

envelope fechado a:

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Consejo de los Griegos en el Exterior

Av. El Cortijo 2410, Conchalν

Santiago, CHILE

12. O envio poderα efetuar-se mediante Correio Registrado, ou por qualquer outro meio de transporte, por

conta do participante. O Registro de Correios, Nota Fiscal ou Guia respectiva, deverα assinalar claramente a

data de remessa para assim comprovar que foi despachada dentro do prazo de entrega.

13. No caso de enviar-se fotografias digitais, deverα consignar-se no assunto do mail:

CONCURSO DE

FOTOGRAFIA

, enquanto que o conteϊdo do mail deverα ter os arquivos adjuntos com as fotografias

propostas (com os requisitos tιcnicos especificado mais acima), junto aos dados consignados ut supra.

14. Os envios que nγo cumpram com as especificaηυes precedentes ficarγo automaticamente fora de concurso.

15.

O PRAZO DE RECEPΗΓO DOS TRABALHOS A CONCURSAR VENCE INADIAVELMENTE ΐS 24:00 HORAS DO

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2012.

16. Incompatibilidade: Os familiares dos diretivos da S.A.E. e dos membros do Jurado em sua totalidade, nγo

poderγo participar como autores de trabalhos apresentados neste certame.

17. Critιrios de avaliaηγo: Se avaliarα especialmente a qualidade fotogrαfica das fotos, com especial

consideraηγo nas circunstβncias relatadas pelo fotσgrafo a respeito de cada uma das imagens, bem como

que as mesmas sejam o fiel reflexo das atividades do helenismo presente na Regiγo no lugar (paνs, regiγo,

cidade) da fotografia.

Nota:

O Escritσrio da SAE serα o encarregado de enviar ao Jurado, cσpia das fotografias recebidas com um nϊmero e SEM INCLUIR

os dados do participante, para garantir a imparcialidade necessαria.

18. O Jurado deverα emitir seu voto em forma pessoal no dia que corresponda, em Sessγo de Deliberaηγo

convocada pelo Coordenador da Regiγo.

19. O/os Ganhador/es serα/γo informado/os do resultado do Concurso atravιs da publicaηγo em nossa pαgina

web

www.latinsae.org, ou, pelo correio eletrτnico (e-mail), carta registrada, ou telefonicamente a partir do

dia 30 de Novembro de 2012. Se, apesar dos esforηos razoαveis do Escritσrio da SAE da Regiγo da Amιrica

Central e Sul, nγo se puder contatar com o ganhador dentro dos 15 (quinze) dias contados a partir do

primeiro intento de notificaηγo, o ganhador perderα seu prκmio e serα substituνdo pelo designado em

segundo lugar pelo Jurado do Concurso.

20. O prκmio deste Concurso consiste na

entrega de € 1.000 (mil euros) ΰ Coletividade do participante cuja

fotografia obtenha o primeiro prκmio e de € 100 (cem euros) a cada um dos autores das 12 (doze)

fotografias selecionadas

para ilustrar o calendαrio do ano 2013 da Regiγo da Amιrica Central e Sul do

Conselho dos Gregos no Exterior, S.A.E., que serα repartido, gratuitamente, em todas as coletividades

helκnicas da Amιrica Latina.

21. Os Ganhadores devem acreditar fidedignamente sua relaηγo com a Coletividade Helκnica a qual pertencem

com uma carta subscrita pelo Presidente da mesma, na qual se declare que o participante/ganhador ι

membro ativo da Coletividade de qual se trata, enviada (em cσpia) por e-mail ao Escritσrio da SAE.

(

tulahadjirallis@gmail.com).

22. Os Ganhadores nγo podem ceder ou transferir o prκmio a outras pessoas.

23. A Coletividade Helκnica que resulte ganhadora deverα destinar o prκmio para a compra de materiais com

fins educativos e/ou culturais, acordes ΰ necessidade de cada instituiηγo.

24. Os participantes declaram que tκm a permissγo da(s) pessoa(s) que figura(m) nas fotografias(s) por eles

enviadas.

25. Deixa-se expressa constβncia que os fotσgrafos participantes aceitam as condiηυes que se detalham neste

regulamento, aceitando

ceder todos os direitos de suas fotografias, inclusive os de publicaηγo e

distribuiηγo, para a Fundaηγo Conselho dos Gregos no Exterior, SAE, que fica autorizada para editα-los.

26. Deixa-se expressa constβncia que o Jurado poderα declarar deserto o presente Concurso, sem expressγo de

causa alguma e sem que a aplicaηγo desta medida seja motivo de indenizaηγo e/ou reclamaηγo por parte

dos competidores.

27. O material entregue nγo serα devolvido.

28. A participaηγo neste Concurso ι voluntαria e supυe a aceitaηγo das bases em sua totalidade.