Ευκολότερη θα γίνει η απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Σε διευκόλυνση της διαδικασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας συμφώνησαν οι υπουργοί Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρ. Αθανασίου.

Οι δύο υπουργοί είχαν σύσκεψη στην οποία συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των κατόχων Ειδικού Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, οι οποίοι στο συντριπτικό τους ποσοστό είναι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο.

Ειδικότερα,τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Αθανασίου, απασχόλησε το θέμα των γραφειοκρατικών εμποδίων που συνδέονται με την παραμονή των ομογενών στην Ελλάδα αλλά και η διευκόλυνση της διαδικασίας για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για όσους το επιθυμούν.

Αποφασίσθηκε τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Ομογενούς που σήμερα είναι δεκαετούς διάρκειας να μετατραπούν αυτομάτως σε αορίστου ισχύος. Προς το σκοπό αυτό θα υπογραφεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Αναφορικά με το θέμα της Ιθαγένειας, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές χιλιάδες ομογενών μας, οι δύο υπουργοί θα επεξεργαστούν τις επι μέρους λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν την συντόμευση τ5ων διαδικασιών, ενώ σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, θα απλουστευθούν και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Να σημειωθεί ότι όπως είναι σε θέση να γνωρίζει οη ΡΗΡ, υπάρχουν περιπτώσεις που κρίνονται ως εξωφρενικές  όπως για παράδειγμα η περίπτωση των ομογενηών από την Μικρά Ασία. Όταν έφευγαν από τα σπίτια τους στον μεγάλο διωγμό, και μετά την Μικρασιατική καταστροφή, και έφθαναν πρόσφυγες στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, τότε, τους απέτρεπε από του να λάβουν την ελληνική υπηκοότητα γαι να μην χάσουν τα δικαιώματά τους στην Τουρκία.

Σήμερα, παιδιά ή και εγγόνια εκείνων των Ελλήνων θέλουν να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα και το ελληνικό κράτος αρνείται να τους την δώσει με το …επιχειρήμα ότι “οι γονείς σας ποτέ δεν απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα”!..

Για το θέμα θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.