Τα 25χρονα της Hellenic News Of America

Ολα έτοιμα για την σημαντική ημέρα, για μας και για την Ομογένεια,  αναγνώστες, συνδρομητές, διαφημιζόμενους, υποστηρικτές, χορηγούς και φίλους δηλώνει ο εκδότης και Διευθυντής των ΗΝΑ Ελληνικών Νέων της Αμερικής Παύλος Κοτρότσιος.

Μεγάλη αποδοχή από Ελληνοαμερικανούς πρώτης και δεύτερης γεννιάς αλλά και πολλούς Φιλέλληνες επιχειρηματίες και εκπροσώπους νειολαίας.
Μηνύματα στήριξης, ευχών από την Ελλάδα και Αμερική, από ομογενείς επιφανείς αλλά και από Φιλέλληνες συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών Αντιπροσώπων Αμερικανών και Ελληνοαμερικανών σε τοπικό, Περιφερειακό και Ομοσπονδιακό επίπεδο.
Πέρα από τα μηνύματα, τις ευχαριστίες και αποδοχή της δίγλωσσης εφημερίδας πού εστιάζει την προσοχή σε ομογενειακά θέματα, μας υποχρεώνουν περισσότερο να γίνουμε ποιό καλύτεροι και να επεκτείνουμε το δίκτυό μας καί σε άλλες περιοχές και να αναπτύξουμε καλύτερους πυλώνες επικοινωνίας μεταξύ μας αλλά και με την γεννέτειρα, για να κρατήσουμε την γλώσσα και τον πολιτισμό μας, τις διαχρονικές ελληνοχριατιανικές αξίες και παραδόσεις, χρησιμοποιόντας και τα “social media” συνέχισε ο κ. Κοτρότσιος.
Φτάσαμε στο σημείο αυτό, να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια δράσης της ΗΝΑ μέ την στήριξη, συνεργασία πολλών Ομογενών, τους οποίους ευχαριστούμε για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του ονείρου που είναι και δικό τους όνειρο. Αλλοι με τόν καλό τους λόγο, με την πρόσκλησή τους στην επιχείρηση ή το σπίτι τους, με την ανοχή των λαθών ή παραλείψεων, με την συνδρομή και καταχώριση αγγελιών και διαφημίσεων, χορηγιών αλλά και συμβουλών. Ολα αυτά χαλυβδώνουν την πεπίθεσή μας να συνεχίσουμε, μέ όλους τους συνεργάτες εδώ και στην Ελλάδα, τον αγώνα για καλύτερη ποιότητα και να έχουμε ένα ανοικτό Φόρουν προσιτό σε όλους, Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς, δήλωσε κλείνοντας ο Παύλος Κοτρότσιος.