Επιμελής…τουριστικός προσανατολισμός προς Ανατολάς

Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Επιμελητηρίου – θα διαθέσει περίπου 3.000 ευρώ και θα αναζητήσει παράλληλα χορηγούς- αλλά και το γεγονός της κατακόρυφης αύξησης από το 2008 της έλευσης Τούρκων τουριστών στη Χίο, κατά 270%, σε συνδυασμό με τη μείωση των προερχομένων από Ευρωπαϊκές χώρες, οδήγησαν στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου να δώσει έμφαση στην προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος μόνο στην αγορά της Τουρκίας!