Η Ελληνική Κοινότητα Ουρουγουάης για την καταστροφή της Σμύρνης

 

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τ.έ. η Ελληνική Κοινότητα της Ουρουγουάης απέτισε φόρο

τιμής στα ιστορικά γεγονότα, την τραγωδία των 3 εκατομμυρίων Ελλήνων και τον

ξεριζωμό τους από τα πάτρια εδάφη μετά από 3 χιλιάδες χρόνια ιστορικής και

πολιτιστικής παρουσίας, με τίτλο «ΣΜΥΡΝΗ-ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, 90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ, 1922-

2012».

Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρότασης του δάσκαλου Δημήτρη

Γοδεβένου, οποίος και πρωτοστάτησε στην διοργάνωσή της με τη συμμετοχή μικρών και

μεγάλων μαθητών του.

Στην τελετή παρουσιάστηκαν έκθεση φωτογραφιών της εποχής και βίντεο υποτιτλισμένα

στα ισπανικά, σχετικά με το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Σμύρνης και το υψηλό

επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδό της. Αφιερώθηκε χρόνος, επίσης, στους πρώτους

διωγμούς των Ελλήνων (1910-1919), τα αίτια της καταστροφής, το μακελειό και την

πυρπόληση της Σμύρνης το 1922, καθώς και την υποδοχή των προσφύγων στην Ελλάδα.

Παρουσιάστηκαν και αφηγήσεις και μαρτυρίες των γεγονότων καθώς και τραγούδια και

χοροί της περιοχής από μαθητούδια και νεολαίους του συνόλου «ΕΛΛΑΣ».

Η αίθουσα τελετών της Ελληνικής Κοινότητας της Ουρουγουάης ήταν κατάμεστη από

συμπατριώτες συγκινημένους, εφόσον πολλοί από το κοινό ήταν απόγονοι

Μικρασιατών, αλλά και Ουρουγουανούς φιλέλληνες, οι οποίοι ελάχιστα γνώριζαν για τα

γεγονότα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας.

Την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Κοινότητας της Ουρουγουάης, τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδος στην

Ουρουγουάη, εξοχότατος κος Λουής-Αλκιβιάδης Αμπατής με τη σύζυγό του.

 

COLETIVIDADE HELΚNICA DO URUGUAI

 

Na segunda-feira, dia 17 de Setembro de 2012, a Coletividade Helenica do Uruguai

rendeu homenagem aos fatos historicos e a tragedia de 3 milhoes de gregos e seu

desarraigo violento do solo patrio depois de 3 mil anos de presenca historica e cultural,

com o titulo “SMYRNA-ASIA MENOR, 90 ANOS DE MEMORIA 1922-2012”.

Essa homenagem foi proposta pelo maestro Dimitris Godevenos, quem, alem disso,

encabecou sua organizacao, na qual participaram seus alunos, criancas e adultos.

Na atividade que se realizou, houve exposicao de fotografias da epoca e videos

legendados em espanhol, sobre o ambiente cosmopolita de Smyrna, e seu nivel cientifico

e cultural. Tambem se trataram as primeiras expulsoes dos gregos (1910-1919), as causas

da catastrofe, as massacres e o incendio de Smyrna em 1922, e o recebimento dos

refugiados na Grecia.

Apresentaram-se narracoes e testemunhos dos fatos como tambem cancoes e dancas da

regiao com a participacao das criancas da escola e dos jovens do grupo de dancas

“ΗELLAS”.

O salao da Coletividade Helenica do Uruguai ficou repleto de compatriotas e filohelenos

que se mostraram comovidos e emocionados, ja que muitos deles sao descendentes de

familiares da Asia Menor, mas tambem de uruguaios que pouco conheciam sobre esses

fatos da historia grega contemporanea.

A homenagem contou tambem com a presenca do Embaixador da Grecia no Uruguai,

Exmo. Sr Louis-Alkiviadis Abatis e sua senhora esposa, assim como de todo o Conselho

Diretivo da Coletividade.

 

COLECTIVIDAD HELENICA DEL URUGUAY

 

El lunes 17 de Septiembre 2012 la Colectividad Helenica del Uruguay rindio homenaje a

los hechos historicos y la tragedia de 3 millones de griegos y su desarraigo violento del

suelo patrio despues de 3 mil anos de presencia historica y cultural, con el titulo

“SMYRNA-ASIA MENOR, 90 ANOS DE MEMORIA 1922-2012”.

Este homenaje fue propuesto por el maestro Dimitris Godevenos, quien ademas

encabezo su organizacion, en la que participaron sus alumnos, ninos y adultos.

En la actividad que se realizo, hubo exposicion de fotos de la epoca y videos subtitulados

en espanol, sobre el ambiente cosmopolita de Smyrna, y su nivel cientifico y cultural.

Tambien se trataron las primeras expulsiones de los griegos (1910-1919), las causas de la

catastrofe, las masacres y el incendio de Smyrna en 1922, y el recibimiento de los

refugiados en Grecia.

Se presentaron narraciones y testimonios de los hechos como tambien canciones y bailes

de la region de parte de los ninos de la escuela y de los jovenes del grupo de danzas

“ΗELLAS”.

El salon de la Colectividad Helenica de Uruguay se lleno de compatriotas y filohelenos

que se mostraron conmovidos y emocionados, ya que muchos de ellos son

descendientes de familiares de Asia Menor, pero tambien de uruguayos que poco

conocian sobre estos hechos de la historia griega contemporanea.

El homenaje conto tambien con la presencia del Embajador de Grecia en Uruguay, Excmo.

Sr Louis-Alkiviadis Abatis y su senora esposa, asi como de todo el Consejo Directivo de la

Colectividad.