Εθιμοτυπική η πρώτη Συνεδρίαση για το ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εθιμοτυπικό χαρακτήρα καθώς και ανταλλαγή κάποιων πρώτων απόψεων, είχε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την αλλαγή του Νόμου 3480/2006 που διέπει τη λειτουργία του ΣΑΕ. Η συνεδρίαση εξαντλήθηκε σε θεωρητική κουβέντα για το τι δεν πήγε καλά στο ΣΑΕ ίσαμε τα σήμερα, και στο τι θα πρέπει να αλλάξει για να πάει καλύτερα στο μέλλον!

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι την Επιτροπή θα απασχολήσουν όχι μόνον κάποιες βελτιωτικές αλλαγές στον Νόμο, όπως αυτές που αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του προεδρείου ΣΑΕ, αλλά –σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει ο Υφυπουργός κ. Κων. Τσιάρας, θα εξετασθεί ακόμη και η πιθανότητα να νομοθετηθεί μία νέα οργάνωση που θα εκπροσωπεί την Ομογένεια.

Αυτό, όμως, προϋποθέτει θεμελιακές αλλαγές στον Νόμο 3480/2006, αν όχι και Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ωστόσο, κανένα από τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο διότι αφενός δεν έχουν νομιμοποίηση να εκπροσωπήσουν την Ομογένεια και αφετέρου -τουλάχιστον οι εκπρόσωποι του ΣΑΕ- δεν διαθέτουν τις απαραίτητες νομικές γνώσεις ούτε έχουν νομοπαρασκευαστική εμπειρία για κάτι τέτοιο.

Για την ιστορία αναφέρουμε τα μέλη που συμμετείχαν στην πρώτη Συνεδρίαση: Κυριακή   Παρασκευοπούλου,   Πάρεδρος του Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Χρήστος Δημητρίου,  ΕΜΠΣ Β΄, Διπλωματικό Γραφείο ΥΦΥΠ.ΕΞ. (Σύμβουλος υπουργού σε θέματα απόδημου ελληνισμού). Ευανθία Παπαδάτου , Προϊσταμένη Δ/νσης Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ),  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , βαθμός Β.΄ Σοφία Ηρακλείδου , Προϊσταμένη Δ/νσης ΓΓΑΕ,  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , βαθμός  Β.΄ Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας ΣΑΕ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Συντονιστής Περιφέρειας ΗΠΑ/ΣΑΕ. Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Ν.

Η επιτροπή συνεστήθη με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Κων. Τσιάρα στις 15 Σεπτεμβρίου. Στο αιτιολογικό της υπουργικής απόφασης,  για την ανάγκη τροποποίησης του Νόμου 3480/2006 αναφέρονται οι “σχετικές προτάσεις των Μελών του  Προεδρείου του ΣΑΕ, Ιανουάριος 2012″.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012. Στο κενό έπεσε η πρόταση του κ. Σπυρόπουλου για καθημερινές  συνεδριάσεις της Επιτροπής. Η Πάρεδρος  και τα λοιπά δημοσιουπαλληλικά μέλη της Επιτροπής επικαλέστηκαν φόρτο εργασίας.