Θεατρική Ομάδα Αριστοφάνης για την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 -VIDEO