Το ΣΑΕ, Το Σύνταγμα και το ΥΠΕΞ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Σύνταγμα της Ελλάδος Άρθρο 108
>>1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.>>
Το ελληνικό Σύνταγμα είναι ο καταλυτικός χάρτης η τήρηση του οποίου -σύμφωνα με την ακροτελεύτια διάταξη (άρθρο 120 παραγ.4) «. επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».
Εδώ, λοιπόν, δεν έχουμε «βίαιη κατάλυση» του Συντάγματος. Έχουμε, όμως, παραποίησή του.
Το ΣΑΕ, βάση το Σύνταγμα, «.έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».
Είναι παραδεκτό, όμως, από όλους (και από τα μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ) ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού υπό την παρούσα μορφή και ηγεσία του δεν εκπροσωπεί «ούτε το 5%» των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.
Επομένως έχουμε καταστρατήγηση του άρθρου 108 παρ. 2 του Συντάγματος.
Κατά λογική συνέπεια, και η συσταθείσα Επιτροπή για την αλλαγή του Νόμου, με δεδομένο ότι πέραν των υπηρεσιακών παραγόντων τα μέλη της είναι δύο στελέχη του Προεδρείου του ΣΑΕ, είναι εξόφθαλμο ότι δεν πληρείται η προϋπόθεση που θέτει το Σύνταγμα περί «έκφρασης όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».
Το ΣΑΕ πρέπει να αλλάξει. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί πρέπει να είναι νόμιμη. Και, οπωσδήποτε, να εκφράζει «όλες τις δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού».
Η μόνη νομικά και ηθικά βατή οδός, αυτή την ώρα, είναι η παραίτηση του Προεδρείου του ΣΑΕ. Ο διορισμός -κατά νόμο- προσωρινής διοίκησης, όχι από μέλη του νυν προεδρείου, αφού κατά την άποψη και του αρμόδιου Υφυπουργού, αλλά και την δημόσια έκφραση μελών του προεδρείου (Σαραντοπούλου-Νικολαϊδης) θα πρέπει να ελεγχθούν για την διαχείριση των οικονομικών του ΣΑΕ. Αν όλα αποδειχθεί ότι έχουν γίνει καλώς, τότε μπορούν βεβαίως να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα τον Ιούνιο του 2013, που θα γίνουν οι εκλογές, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσιάρας κατά την τελευταία συνάντηση που είχε με το προεδρείο.
Από κει και πέρα, πρέπει να επιδιωχθεί ο σχηματισμός μιας Επιτροπής εκ προσωπικοτήτων της ομογένειας. Που να ανταποκρίνεται στην επιταγή του Συντάγματος περί «έκφρασης όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».
Προσωπικότητες αδιάβλητου κύρους, με επιστημονική επάρκεια, μία προσωπικότητα από κάθε Ήπειρο. Με εμπειρία και γνώση στα ομογενειακά και διοικητικά θέματα. Διότι τα θέματα της Ομογένειας διαφέρουν από Ήπειρο σε Ήπειρο και από κράτος σε κράτος. Δεν είναι δύσκολη η συγκρότηση μιάς τέτοιας άρτιας Επιτροπής. Αρκεί να επιδιωχθεί.
Μια τέτοια Επιτροπή (δεν θα υποδείξουμε εμείς τα μέλη της) είναι η μόνη αρμόδια να ερευνήσει, να μελετήσει και να προτείνει το νέο Νομοσχέδιο που θα διέπει την λειτουργία του νέου ΣΑΕ.
Οτιδήποτε άλλο επιχειρηθεί θα αφήσει αδιάφορη την Ομογένεια και θα την οδηγήσει σε περεταίρω αποστασιοποίησή της από τα ελληνικά δρώμενα..
Αλλά το Κράτος, αντίθετα, οφείλει να «μεριμνά» για την «διατήρηση των δεσμών (των αποδήμων) με την μητέρα πατρίδα»…
Ό,τι, επομένως, δεν συνάδει προς την «διατήρηση των δεσμών», ότι οδηγεί στην «χαλάρωσή τους» αυξάνοντας την αποστασιοποίηση των ομογενών από το εθνικό κέντρο, είναι έξω από το Πνεύμα του Συντάγματος και ενεργεί σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων του Έθνους.
Ασφαλώς τα γνωρίζουν αυτά στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Μένει και να τα εφαρμόσουν.

*Φωτογραφία πρώτης σελίδος: Από αριστερά, ο Συντονιστής Αμερικής Θόδωρος Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στεφ. Ταμβάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κων. Τσιάρας και η Γραμματέας ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου.