Τα εκπαιδευτικά της Ομογένειας με τους Γερμανούς υπουργούς

 

Την πρόοδο στην υλοποίηση της κοινής τους διακήρυξης εξέτασαν στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο Αμβούργο στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον κοινής ετήσιας διάσκεψής τους η Μόνιμη Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας των ομοσπόνδων γερμανικών κρατιδίων (ΚΜΚ) και οι εννέα Ομοσπονδίες των κυριότερων μεταναστευτικών οργανώσεων στη Γερμανία. Την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων εκπροσώπησε κλιμάκιο της ΟΕΚ με επικεφαλής των πρόεδρό της Κώστα Δημητρίου.

Στην κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2007 οι γερμανοί Υπουργοί και οι Ομοσπονδίες των μεταναστών ανέλαβαν την υποχρέωση να συνεργάζονται στενά με σκοπό την προαγωγή της σχολικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών των μεταναστών και να εξετάζουν από κοινού σε ετήσια βάση την υλοποίησή της.

Στη διάσκεψη της περασμένης εβδομάδας διαπιστώθηκε με ικανοποίηση νέα μείωση του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς το απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης, ωστόσο η μείωση δεν θεωρείται ακόμη αρκετή.

Υποστηριζόμενη και από τις Οργανώσεις μεταναστών άλλων εθνικοτήτων, η ΟΕΚ κατέθεσε πρόταση να ερευνηθεί επιστημονικά ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός εβδομαδιαίας διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να αναμένονται ποιοτικά αποτελέσματα. Η ΚΜΚ επιφυλάχθηκε να εξετάσει την πρόταση, δέχθηκε όμως κατ’ αρχήν ότι είναι αναγκαία περαιτέρω βελτίωση και συστηματοποίηση του μαθήματος.

Άλλη πρόταση της ΟΕΚ που έγινε επίσης ευνοϊκά δεκτή από τους Υπουργούς ήταν να εξετασθούν οι δυνατότητες ένταξης του μαθήματος της μητρικής γλώσσας στο ημερήσιο πρόγραμμα του ολοήμερου ενιαίου γερμανικού σχολείου (Gesamtschule), τουλάχιστον σε κεντρικές σχολικές μονάδες. Κατά την εκτίμηση της ΟΕΚ θα χρειασθούν ακόμη συντονισμένες προσπάθειες και από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας, ώστε στο πλαίσιο της αναβάθμισης του σχολικού αυτού τύπου και της αναδιάρθρωσης του όλου εκπαιδευτικού συστήματος που δρομολογεί η ΚΜΚ να εξασφαλισθεί η παροχή του μαθήματος μέσα στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι Υπουργοί διατύπωσαν όπως και στην περυσινή διάσκεψη την ευχή, μεγάλος αριθμός παιδιών από μεταναστευτικές οικογένειες να στραφεί σε παιδαγωγικές σπουδές, ώστε οι ομογενείς αυτοί εκπαιδευτικοί να προσληφθούν στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και να διδάξουν οι ίδιοι στα γερμανικά σχολεία.

Με αφετηρία επιστημονικές διαπιστώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η συμβολή των γονέων στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, οι Υπουργοί και οι Οργανώσεις συμφώνησαν να υπογράψουν στην επόμενη καθιερωμένη ετήσιά τους διάσκεψη νέα κοινή διακήρυξη, με την οποία θα καλούν μεταναστευτικές οικογένειες και εκπαιδευτικούς σε στενότερη συνεργασία μεταξύ τους με στόχο την προαγωγή των παιδιών.

Μεταξύ των στόχων που θα θέτει η κοινή αυτή διακήρυξη θα είναι η κοινωνική αναγνώριση της σημασίας της μητρικής γλώσσας και η αντιμετώπιση της άποψης ότι η καλλιέργεια και προαγωγή της μητρικής εμποδίζει την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Σχετικά η ΟΕΚ υπογράμμισε την πάγια θέση της, ότι η τέλεια εκμάθηση της Γερμανικής αποτελεί προϋπόθεση εκ των ών ουκ άνευ. Αλλά ότι και η προαγωγή της Ελληνικής για τα παιδιά των μεταναστών είναι απολύτως απαραίτητη για την διατήρηση και καλλιέργεια της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Στις τοποθετήσεις τους οι Υπουργοί υπογράμμισαν την σημασία που αποδίδουν στην σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση και προαγωγή των νέων μεταναστών. Χαρακτηριστική ήταν η διατύπωση του Προέδρου της ΚΜΚ, του Υπουργού Παιδείας στο κρατίδιο του Αμβούργου, Ties Rabe: «Το μέλλον της χώρας μας, είπε, είναι συνδεδεμένο με την μετανάστευση».