Η Προεδρία φιλοξενεί στο Παραλίμνι ετήσιο συνέδριο για φοιτητές


Η μετανάστευση των διεθνών φοιτητών στην ΕΕ είναι το κεντρικό θέμα του ετήσιου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το οποίο πραγματοποιείται στο Παραλίμνι το διήμερο 29-30 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την τροποποίηση των οδηγιών της ΕΕ για τους φοιτητές και τους ερευνητές.

Στο Συνέδριο θα απευθύνουν ομιλίες οι Υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας και εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν η Diane Schmitt. Εξάλλου, η Επίτροπος Ανδρούλα Βασιλείου θα συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην προσέλκυση διεθνών φοιτητών, τα δικαιώματα αλλά και οι ευθύνες τους στα κράτη μέλη της ΕΕ, η πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας, καθώς και η διεθνής συνεργασία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας θα είναι τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η διαδικασία χάραξης πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και των διεθνών φοιτητών, και ειδικότερα στην ανάπτυξη της προβλεπόμενης αναθεώρησης της σχετικής Οδηγίας του Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) έχει στόχο την παροχή επικαιροποιημένων, έγκυρων, αντικειμενικών και συγκρίσιμων πληροφοριών στα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.