Χαράτσι στα φωτοβολταϊκά!

Χαράτσι στα φωτοβολταϊκά ως «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, απελευθέρωση στις μεταφορές καυσίμων και μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο, σε ό,τι αφορά στα ενεργειακά.
Τα ποσοστά της εισφοράς κλιμακώνονται σε 25%, 29% και 35%, και ήδη έχουν προκαλέσει «σεισμό» στην αγορά, καθώς συνοδεύονται και από περιορισμό των χρονικών περιθωρίων για την υλοποίηση των επενδύσεων.
Όσο για τα μέτρα πάταξης του λαθρεμπορίου στη διακίνηση καυσίμων, αυτά θα εφαρμοστούν μετά την παρέλευση “απροσδιόριστου” χρονικού διαστήματος, καθώς το νομοσχέδιο παραπέμπει τις λεπτομέρειες σε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στο χαράτσι για τα φωτοβολταϊκά προβλέπονται οι εξής κλιμακώσεις:
* Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011.
* Τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. lamogiopress