Θα φορολογηθεί και η Εκκλησία

Τη φορολόγηση με το νέο φόρο ακινήτων ακόμη και των κτισμάτων που ανήκουν στην Εκκλησία και χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Το θέμα έχει πέσει στο τραπέζι της διακομματικής επιτροπής που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών με αντικείμενο τον καθορισμό του περιεχομένου της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης και συγκεκριμένα του υπό διαμόρφωση νέου ενιαίου φόρου ακινήτων.

Στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει συμφωνηθεί η σημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης του νέου φόρου ακινήτων και στο πλαίσιο αυτό θα επενεξετασθούν και οι διάφορες απαλλαγές που υπάρχουν σήμερα στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Μια από αυτές είναι η απαλλαγή των ακινήτων που ανήκουν στην εκκλησία και χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς (π.χ. χώροι φιλοξενίας, διανομής συσσιτίων κα). Παράγοντες του ΥΠΟΙΚ που γνωρίζουν το περιεχόμενο της σχετικής διαπραγμάτευσης, τονίζουν ότι η απαλλαγή από το φόρο ακίνητης περιουσίας των χώρων λατρείας (ιεροί ναοί, μοναστήρια κα) θα παραμείνει ανέπαφη.

Επίσης, σημειώνουν ότι η κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών στην φορολογία ακινήτων εξυπηρετεί και το στόχο της ισότιμης φορολόγησης μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών νομικών προσώπων.

Αναφέρουν για παράδειγμα, ότι ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει ορισμένες απαλλαγές από τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την καθολική εκκλησία η οποία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης έχει επίσης αποφασιστεί να επιβληθεί φόρος ακίνητης περιουσίας και στα αγροτεμάχια.

Το τελευταίο και πιο επικρατέστερο σενάριο που συζητείται είναι να μην απαλλαγεί κανένα αγροτεμάχιο από τη φορολόγηση καθώς το σημερινό σύστημα υπολογισμού της αξίας τους (ΑΑΓΗΣ, ΑΒΑ, ΕΒΑ) λαμβάνει υπόψη πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγροτεμαχίου (απόσταση από θάλασσα, από κεντρικό δρόμο κλπ).

Επίσης, η επιλογή που προκρίνεται προς το παρόν είναι η θέσπιση αφορολόγητου ορίου (έστω και μικρού) για την ελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών.

Υπάρχει και η λύση της απαλλαγής από το φόρο συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογούμενων αλλά δεν προκρίνεται.

Επίσης δεδομένη θεωρείται η επικαιροποίηση της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων καθώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και κενά τα οποία δεν επιτρέπουν την πλήρη επίτευξη των εισπρακτικών στόχων.

Πηγές που γνωρίζουν τις κυοφορούμενες αλλαγές σημειώνουν ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε συνδυασμό με την καλύτερη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων θα επιτρέψει τη μείωση της φορολόγησης των ακινήτων των μικροιδιοκτητών έως και 50% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα στα οποία ενσωματώνεται το ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι) και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.