Έργο ύψους 2,2 εκατ. ευρώ στην ΠΓΔΜ ανέλαβε η Intrasoft International

Έργο αξίας 2,19 εκατ. ευρώ στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) ανέλαβε η εταιρεία Intrasoft International, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Ιντρακόμ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος για τα τελωνεία (ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος τελωνειακών δηλώσεων και επεξεργασίας δασμών – development & implementation of Customs Declaration and Excise Processing System – CDEPS) και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, με περίοδο συντήρησης για πέντε χρόνια. πρόκειται για το δέκατο e-Customs Framework έργο στο χώρο των τελωνείων που υλοποιεί η Intrasoft International παγκοσμίως.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η κοινοπραξία της Intrasoft International με την τοπική εταιρεία GPM Consulting θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει το πλήρες Τελωνειακό Πληροφοριακό Σύστημα (CDEPS) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Η εργασία περιλαμβάνει τη διαχείριση των τελωνειακών δηλώσεων και επεξεργασίας δασμών, τον έλεγχο των μετακινήσεων των εμπορευμάτων φόρου, την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους οικονομικούς φορείς (εισαγωγείς, εξαγωγείς, κτλ), την αποδοτικότητα στη διεύθυνση των ελέγχων σχετικά με τους εισπραχθέντες και επιστρεφόμενους τελωνειακούς δασμούς, τους φόρους πολυτελείας και άλλες δαπάνες, τη γρηγορότερη ροή των αγαθών, τη βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος ανεφοδιασμού σύμφωνα με την πρωτοβουλία του WCO και τα πρότυπα ιδιότητας μέλους της ΕΕ, την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τελωνειακών αρχών, των οικονομικών φορέων και άλλων κυβερνητικών οργάνων

Πηγή: ΑΠΕ