Στα δίχτυα της Εφορίας 17.000 καταθέτες του εξωτερικού

Με μία κίνηση ματ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων καλούνται περίπου 17.000 πολίτες που έβγαλαν τα τρία προηγούμενα χρόνια τα χρήματά τους στο εξωτερικό να αποδείξουν μέσα σε 20 ημέρες ότι τα κατείχαν νόμιμα και το κυριότερο, ότι έχουν δηλωθεί στην Εφορία και φορολογηθεί.
Το βασικότερο είναι ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. «Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει την επιστολή που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι. Στην επιστολή αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, και έπειτα από επεξεργασία των δηλώσεών σας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προέκυψε ότι τα χαρακτηριστικά ποσά που έχετε μεταφέρει στο εξωτερικό από 1/1/2009 ως 31/12/2011 είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα κεφάλαια, βάσει των δηλώσεών σας του οικον. έτους 2004 και επομένων. Επειδή η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από γνωστή ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, σας καλούμε εντός 20 ημερών να ενημερώσετε την ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε να τεθούν στη διάθεσή μας τα δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα κεφάλαια των προηγούμενων ετών σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος».
Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ πλήρης φάκελος δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:
– Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων. – Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό.

Πηγή:Newbeast.gr