Στο “μικροσκόπιο” τα υψηλά εισοδήματα και η μεγάλη ακίνητη περιουσία

Στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (ΔΕΚ) μεταφέρονται, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών I. Στουρνάρα, οι υποθέσεις φυσικών προσώπων με μεγάλη ακίνητη περιουσία ή με τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης πάνω από 150.000 ευρώ ή με δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνω των 400.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση τα κριτήρια που τίθεται για τον έλεγχο των υποθέσεων από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο είναι τα ακόλουθα:
– Η αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, να υπερβαίνει (κατά την 1.1.2009) τα 2 εκατ. ευρώ.
– Η ετήσια δαπάνη διαβίωσης να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
– Τα ποσά των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων κα) κατά το οικονομικό έτος 2012 να υπερβαίνουν τις 400.000 ευρώ ή οι δαπάνες για αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

Τα ΔΕΚ ελέγχουν επιχειρήσεις ή επαγγέλματα με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές άνω των 8,8 εκατ. ευρώ, καθώς και συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων.

Στην έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και οι μητρικές θυγατρικές, όπως ορίζονται στο άρθρο 90ε ν. 2190/20 περί Α.Ε. Τέλος, τα ΔΕΚ ενεργούν προληπτικό και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιοδήποτε υπόθεση της κατά τόπο αρμοδιότητάς  τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ΔΟΥ και το ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ).

NewsIt.gr