Έκθεση σοκ για την ανεργία

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας είναι το μεγαλύτερο θύμα της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, η ανεργία στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο 33% με ταυτόχρονες μεγάλες απώλειες στις αμοιβές.

Η σωρευτική μείωση των μισθών από το 2010 έχει υπερβεί το 22% και θα διευρυνθεί περαιτέρω, κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, το 2013.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 5,4 δισ. ευρώ ή κατά 13,6% σε ένα χρόνο από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οφείλεται στη μείωση των μισθών και των κοινωνικών επιδομάτων, αλλά και στην αύξηση της φορολογίας στο εισόδημα και την περιουσία κατά 37,3%.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη μείωση των μισθών και του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος, οι τιμές παρέμειναν στο… ύψος τους.

Τονίζεται, πάντως, ότι η αποπληθωριστική διαδικασία έχει αρχίσει να αποκτά δυναμική. “Οι τιμές θα μειωθούν σωρευτικά 5% την επόμενη διετία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια περίοδο η αναμενόμενη συνολική αύξηση των τιμών στην Ε.Ε. θα διαμορφωθεί στο περίπου 4,5%, η συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους τιμών θα υπερβεί πιθανότατα το 10% τη διετία 2013-14, επιτρέποντας στην οικονομία να ανακτήσει τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας”, αναφέρεται στην έκθεση.

Πηγή: http://www.enikos.gr