Η Εφορία ελέγχει τις καταθέσεις μας – Μπήκαν ήδη στο στόχαστρο 100.000 πολίτες

Ο έλεγχος των καταθέσεων και των τραπεζικών συναλλαγών αποτελούσε προαπαιτούμενο του μνημονίου με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έτσι με εντολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας οι τράπεζες οφείλουν να κατηγοριοποιούν του πελάτες τους και να ελέγχουν κατά πόσο οι καταθέσεις τους και οι συναλλαγές που πραγματοποιο΄λυν ανταποκρίνονται με τα εισοδήματά τους βάσει των εκκαθαριστικών που έχουν στη διάθεσή τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, οι τράπεζες έχουν ήδη παραδώσει στο υπ. Οικονομικών βάσεις δεδομένων με συναλλαγές που θεωρούνται είτε ύποπτες έιτε είναι αφύσικες. Για τα έτη 2010 και 2011. Έκτοτε οι τράπεζες ενημερώνουν το υπ. Οικονομικών σε μηνιαία βάση.

Ήδη από την περασμένη Παρασκευή έχει ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από το υπ. Οικονομικών και οι παραλήπτες καλούνται να δικαιολογήσουν βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους την προέλευση των χρημάτων. Όσοι μάλιστα δεν καταφέρουν να τα δικαιολογήσουν ή όσοι δεν εμφανιστούν θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο στόχαστρο της Εφορίας 100.000 πολίτες 

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας έχουν ήδη μπει 100.000 πολίτες-καταθέτες που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου” και αυτοί είναι:

– Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι διακιούχοι λογαριασμών στους οποίους κατά το προηγούμενο έτος πιστώθηκαν ποσά 200.000 ευρώ και άνω.
– Νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ήταν 300.000 ευρώ και άνω.

Οι τράπεζες σε ρόλο κατασκόπου

Μεταξύ άλλων οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τον κίνδυνο φοροδιαφυγής πελατών τους με κριτήρια όπως τα εξής:

– Πελάτης που είναι απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό του.
– Ο τρόπος διαβίωσης του είναι δυσανάλογα πολυτελής με τα εισοδήματά του
– Πραγματοποιεί συναλλαγές δυσανάλογες με τη φορολογική του δήλωση ή με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
– Κατά την αίτηση λήψης δανείου εμφανίζει εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση
– Παρουσιάζει ικανότητα αποπληρωμής δανείου ή πραγματοποιεί δωρεές που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνει
– Συναλλαγές συχνές ή μεγάλου ύψους που αφορούν προϊόντα ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ όπως υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, λευκές συσκευές κ.α
– Μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών
newsit.gr