Σημαντική διάκριση στον επιστήμονα Φίλιππο Πατσαλή

Πολύ σημαντική ερευνητική χρηματοδότηση ERC Advanced Grant ύψους 2.500.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας δόθηκε στον καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή, γενικό εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, για την ερευνητική του πρόταση, που εστιάζεται σε πρώτη φάση στην ανακάλυψη, μελέτη και πλήρη περιγραφή του ελέγχου λειτουργίας όλων των γονιδίων του εμβρύου.

Ακολούθως, θα επιχειρηθεί η αποκωδικοποίηση ολόκληρου του γονιδιώματος του εμβρύου, ενώ αυτό βρίσκεται κατατεμαχισμένο στο αίμα της εγκύου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας αυτής, η ομάδα του καθηγητή Φίλιππου Πατσαλή θα είναι σε θέση να παρέχει μη-επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο σε όλες τις εγκύους, για όλες σχεδόν τις γνωστές γενετικές παθήσεις.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERC Advanced Grant απονέμει μεγάλη και μακροχρόνια χρηματοδότηση μόνο στους επιφανέστερους επιστήμονες στον κόσμο. Τα ERC Advanced Grant χρηματοδοτεί μόνο πολύ φιλόδοξα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία προτείνουν ριζοσπαστικής φύσης έρευνα και στοχεύουν στη διεύρυνση των οριζόντων της ανθρώπινης γνώσης. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας επιλέγει, μέσω μιας ιδιαιτέρως ανταγωνιστικής διαδικασίας, μόνο 8 έως 10 επιστήμονες από τον τομέα των Επιστημών Υγείας και είναι η πρώτη φορά που Κύπριος επιστήμονας του συγκεκριμένου τομέα καταφέρνει να εξασφαλίσει τέτοια ερευνητική χρηματοδότηση.

Τον περασμένο μήνα ο καθηγητής Πατσαλής και η ομάδα του είχαν εξασφαλίσει τον περασμένο μήνα ακόμη μια ευρωπαϊκή ερευνητική χρηματοδότηση ύψους 1.600.000 ευρώ για μηχανή-εργαστήριο, για την ανάπτυξη μη-επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου.

Πηγή: www.amna.gr