Αρκαδικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

σας προσκαλεί

τη

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.30 μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21),

σε ενημερωτική ημερίδα για την πράξη

«

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

στο πλαίσιο του προγράμματος των

Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες(ΤΟΠ.ΕΚΟ).

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι

δυνητικοί δικαιούχοι* του

προγράμματος προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις του και τα οφέλη που

μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό.

*(μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (με έμφαση στις γυναίκες),

αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (με έμφαση στις γυναίκες), άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση

φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια)