Απογραφή Ομογενών Συνταξιούχων ΟΓΑ και η Ρanhellenic Post

Παράταση 14 ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2012, δόθηκε στην καταγραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

 Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Οργανισμός, ” Επειδή, σημαντικός αριθμός συνταξιούχων του ΟΓΑ δεν καταγράφηκε μέχρι τις

 30-11-2012, η Διοίκηση του ΟΓΑ δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους έως τις 14 Δεκεμβρίου 2012 να καταγραφούν στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, (που

 έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης), προκειμένου να μην ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης τους τον Ιανουάριο 2013″.

 Στο ίδιο Δελτίο Τύπου ο ΟΓΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους του ότι “δεν θα δοθεί άλλη δυνατότητα καταγραφής φυσικής

 παρουσίας των συνταξιούχων πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας 14-12-2012″.

 Γνωστοποιεί δε πως “σε όσους δεν προσέλθουν με την επιστολή που τους έχεις σταλεί από τον ΟΓΑ να καταγραφούν θα ανασταλεί η καταβολή

 της σύνταξής τους”.

 Oι Ομογενείς

 Να σημειωθεί ότι ένας ικανός αριθμός ασφαλισμένων του ΟΓΑ είναι ομογνεείς που διαμένουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και για μεν τους Απόδημους οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Αυστραλία τα πράγματα είναι σχετικά διαχειρίσιμα με την έννοια ότι και η πληροφόρηση ευκολότερα φτάνει στους ομογενείς αυτούς και η προσέλευσή τους σε Τράπεζες και Προξενικά Καταστήματα είναι σχετικά ευκολότερη –αν και πάντως- όχι άνετη.

 Υπάρχουν, ωστόσο και οι ομογνείς οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές όπως της Ν. Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής όπου και η πληροφορία διακινείται δυσκολότερα και η επαφή τους με τις Προξενικές Αρχές δεν είναι εύκολη.

 Όπως έλεγαν στην ΡΗΡ ομογενειακοί κύκλοι, ειδικά για τους ομογενείς συνταξιούχους του ΟΓΑ (αλλά και των άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών) θα πρέπει οι προθεσμίες να είναι ελαστικές και, σε κάθε περίπτωση, να μην κόβεται η σύνταξη πριν εξαντληθούν όλα τα μέσα για την πληροφόρηση των ομογενών αυτών. (Κινητοποίηση Προξενικών Αρχών και όχι παθητική “διακίνηση” της πληροφορίας η οποία είναι βέβαιο ότι δεν θα φθάσει σε όλους τους ομογενείς μόνον και μόνο επειδή θα αναρτηθεί σε ένα “πίνακα ανακοινώσεων” κάποιου Προξενείου…

 H ΡΗΡ

 Πρόσφορο θα ήταν, μάλιστα, και μία σχετική διαφημιστική καμπάνια των ασφαλιστικών οργανισμών σε ομογενειακά ηλεκτρονικά και ερτζιανά Μέσα Ενημέρωσης της Ομογένειας. Και ενώ -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- δεν γίνεται αυτό, ούτε καν καταβάλλεται προσπάθεια από τον ΟΓΑ και τους λοιπούς οργανισμούς να φθάνουν εγκαίρως τα Δελτία Τύπου στα ομογενειακά Μέσα Ενημέρωσης…

 Εάν η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι το πρόβλημα (…που δεν είναι!) η Panhellenmic Post, παρότι χρειάζεται οικονομική στήριξη, όπως και τα περισσότερα ομογενειακά ΜΜΕ, εντούτοις προσφέρεται για την δωρέαν διαφημιστική εκστρατεία του ΟΓΑ στις 64 χώρες και στις 407 πόλεις του κόσμου όπου διαθέτει αναγνώστες, σύμφωνα με το Google Analytics, ώστε να μην χάσουν τη σύνταξή τους ομογενείς εξ αιτίας της μη έγκαιρης ενημέρωσής τους.