Εγκρίθηκε η αποκατάσταση και επανάχρηση τριών κτιρίων στο πρώην βασιλικό τμήμα Τατοΐου

Την αποκατάσταση και επανάχρηση τριών κτιρίων στο πρώην βασιλικό τμήμα Τατοΐου ενέκρινε χθες ομόφωνα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΣΝΜ παρουσιάστηκαν μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης των τριών κτιρίων. Στόχος των μελετών είναι να συμβάλουν στη διάσωση, την ανάδειξη, την αξιοποίηση και την προστασία των κτιρίων του Τατοΐου. Οι μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης και των τριών κτιρίων εκπονήθηκαν από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, με προοπτική ένταξής τους σε επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κτήματος Τατοΐου.

Πρόκειται για τα κτίρια «Οικία Δασοφύλακα», «Οικία Αρχικηπουρού» και «Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος», τα οποία βρίσκονται στα δυτικά του κεντρικού τμήματος του κτήματος Τατοΐου.

Η «Οικία Δασοφύλακα» χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Πριν από αρκετά χρόνια κατέρρευσε η στέγη του κεντρικού πυρήνα και έκτοτε το κτίριο παραμένει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, ενώ στο χαγιάτι εμφανίζονται ενδείξεις από φωτιά και επεμβάσεις καθαιρέσεων που πιθανώς οφείλονται σε κλοπή οικοδομικού υλικού.
Η πρόταση αποκατάστασής του αφορά τον ανασχεδιασμό τμημάτων του, την αποκατάσταση των οικοδομικών προβλημάτων και της χρηστικής λειτουργίας του. Μεταξύ άλλων θα γίνουν καθαρισμός και στερέωση των δομικών στοιχείων του κυρίως κτιρίου, στερέωση των αρχικών κονιαμάτων και στέγασή του, συμπληρώσεις τμημάτων, όπου απαιτούνται, ανακατασκευή της κουζίνας και του χαγιατιού με βάση τα ίχνη που διασώζονται, καθώς και στατική ενίσχυση των κτισμάτων. Σχετικά με τη νέα χρήση του κτιρίου προτείνεται η επανάχρησή του για τη στέγαση χώρων γραφείων, πρόταση ενδεικτική που έγινε σύμφωνα με την πρόσφατη -μη εγκεκριμένη ακόμα- μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών.

Στον περιβάλλοντα χώρο της «Οικίας Δασοφύλακα» βρίσκονται η «Οικία Αρχικηπουρού» και η «Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος». Η «Οικία Αρχικηπουρού» είναι διώροφο λιθόκτιστο κτίριο με ορθογωνική κάτοψη και υπόγειο. Τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρόταση αποκατάστασής του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανακατασκευή της στέγης, αποκατάσταση της παλιάς εξωτερικής λίθινης σκάλας και κατασκευή εσωτερικής σκάλας, στερέωση των λιθοδομών και συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων. Σχετικά με την επανάχρηση του κτιρίου, ο ΟΡΣΑ προτείνει τη χρήση του ως καφενείου, πρόταση που υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη.

Το κτίριο «Γεννήτρια Ηλεκτρικού Ρεύματος» χτίστηκε μεταγενέστερα από τα δύο προηγούμενα, την περίοδο 1900-1924, χρονολογία κατά την οποία το κτήμα συνδέθηκε με το ηλεκτρικό δίκτυο και έκτοτε η γεννήτρια παρέμεινε ως εφεδρική. Πρόκειται για ισόγειο κτίσμα ορθογωνικού σχήματος που αποτελείται από τρεις χώρους. Στον περιβάλλοντα χώρο του υπάρχει μια δεξαμενή νερού, που σχετιζόταν με τη λειτουργία της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος και ένα μικρό πλινθόκτιστο πρόσκτισμα που έχει εξ ολοκλήρου καταρρεύσει. Στόχος της μελέτης αποκατάστασης είναι η στερέωση του κτιρίου και η ένταξη σε αυτό μιας ήπιας χρήσης. Ενδεικτικά προτείνεται η χρήση του ως κτιρίου διοίκησης, χρήση που προβλέπεται και στη μελέτη του ΟΡΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΑΙΘΠΑ ως ιστορικός τόπος, ενώ όλα τα επιμέρους κτίσματά του έχουν κηρυχθεί μνημεία.

NewsIt.gr