Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή

Αργά το βράδυ της Πέμπτης κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
Οι μισθωτοί με εισοδήματα άνω από 42.000 ευρώ θα φορολογηθούν με τον ανώτατο συντελεστή του 42%. Αντίθετα όσοι έχουν εισόδημα έως από 25.000 έως 42.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 32%.
Αναλυτικότερα:
Οι συνετελεστές φορολόγησης για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι οι εξής:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 50.000 ο συντελςστής γίνεται 33%.

Εξαιρέσεις:
– Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με  πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.
– Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση  εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.
Όσον αφορά στη φορολόγηση στα εισοδήματα από τα ακίνητα, όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ ετησίως θα κληθούν να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 10% επί των εισοδημάτων τους. Από 12.001 ευρώ ο συντελεστής πηγαίνει στο 33%.

Διαβάστε εδώ όλο το φορολογικό νομοσχέδιο