Ελληνική εταιρεία πουλάει έπιπλα στον γερμανικό Στρατό!

Aκούγεται – λόγω κλίματος στην οικονομία – απίθανο αλλά είναι γεγονός.
Ο Γερμανικός Στρατός, μετά από   διεθνή διαγωνισμό της  αρμόδιας Διεύθυνσης Προμηθειών, θα εξοπλιστεί  με ελληνικά  έπιπλα  ”ΔΡΟΜΕΑΣ”, αξίας περίπου 500.000 ευρώ.
Πρόκειται για ερμάρια διαφόρων τύπων κλπ εξοπλισμό, που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που παράγονται εξ ολοκλήρου από την ελληνική εισηγμένη εταιρεία, στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Σερρών.
Η αξιολόγηση έγινε με βάση την εργονομική και λειτουργική αρτιότητα, την αντοχή, την αισθητική των ειδών,  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη διεθνείς πιστοποιήσεις των πρώτων υλών, των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων- υπήρχαν δηλαδή και ικανοποιήθηκαν σκληρές ”γερμανικού τύπου” απαιτήσεις.