Ενημερωτική συνάντηση είχε ο πρόεδρος του ΠΣΗΕ με τον πρέσβη της Ελλάδας κ. Παναγόπουλο

 Ενημερωτική συνάντηση είχε ο πρόεδρος του ΠΣΗΕ κ. Χρυσόστομος Δήμου στην Ουάσιγκτον με τον πρέσβη της Ελλάδας κ Παναγόπουλο κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Αμερικάνικη Πρωτεύουσα.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τα τρέχοντα θέματα επικαιρότητας καθώς και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος καθώς επίσης και θέματα που άπτονται της ελληνικής Ομογένειας.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. πρέσβη για τις πλούσιες δράσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού ήτοι πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για νεαρές και νεαρούς Ηπειρώτες, το διαγωνισμό για την ανάθεση συγγραφής μελέτης για τους απόδημους Ηπειρώτες στις ΗΠΑ, την υποστήριξη των Ηπειρωτικών τεχνολογικών εταιρειών  και των νέων επιστημόνων στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα στις διεθνείς αγορές κ.λπ.

O πρέσβης της Ελλάδας κ Παναγόπουλος με τον πρόεδρο του ΠΣΗΕ κ. Χρυσόστομο Δήμου και την κ. Ξυδιά Ευτυχία, προϊστάμενο Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Ουάσιγκτων ..