ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Διώξτε τους ανίκανους

Εσείς εχετε τα προβλήματά σας such  as  έκοψαν τα δανεικά και δεν είσαστε αλλο σε θέση να κάνετε τις καθιερωμένες διακοπές  << Βιέννη, Αράχωβα, or  Fiji  islands  >> και εγώ τό χαβελέ μου χρονιάρες μέρες. Γιά όλα φταίει ο Παπαδάκης , αύτός μου δίνη τίς ίδέες.
Στίς  20 Δεκεμβρίου στο προγραμμά του μεταξύ των καλεσμένων του κύριους  Μιχελάκη,Τσούκαλη ,Τσακαλώτου, ήταν και ενας νεαρός όνόματι Σιρανίδης.  Ο νεαρός με θλιμένο ύφος άναρωτιόταν και ρωτούσε τους ύπόλοιπους καλεσμένους εαν μπορούν να ζήσουν με 500 ευρώ το μήνα που κατέβηκε ό μισθός του. Διότι οταν έρχονταν τα μπόλικα δανεικά ο μισθός ήταν  όπως είπε 1.500 ..
Διάβαζα τελευταία σέ τοπική έφημερίδα του Τορόντο  πως δουλεύει το σύστημα και ύπάρχει εύημερία εδώ σέ αύτή τη χώρα. Η έφημερίδα διάλεξε τρείς έταιρείες ας τις ονομάσουμε  A, B ,C,  Έπαιρνε το μέσο όρο παραγωγής άπό τόν άπλό έργάτη μέχρι τόν  Γενικό διευθυντή. Ο κάθε ενας τους παράγει για την έταρεία  $300 χιλ. δολ.  $100 χιλ. παίρνει ο κάθε έργαζόμενος , $100 χιλ.πηγένει μέρισμα στους έπενδυτές, και $100 χιλ. μένουν στην έταιρεία έπενδύσεις.  Εδώ θέλω να ρωτήσω το νεαρό τα  500 εύρώ που παίρνει τώρα τά παράγει ;   Διότι οπως άπεδείχθη εαν δεν έπαιρναν τα δανεικά θα έμενε άπλήρωτος ?
Ο νεαρός έκανε και τη λάθος έρώτηση στούς έκλεγμένους της Βουλής οταν τους ερώτησε αν μπορούν να ζήσουν με  500 εύρώ το μήνα.  Η έρώτηση έπρεπε να ήταν τί κάνουν , και τί θά κάνουν, πρίν τελειώσουν τα τελευταία δανεικά , και μετά δεν θά ύπάχουν ούτε και  500 το μήνα.
—–Αύτή θά πρέπει να είναι ή πρώτη έρώτηση και του Παπαδάκη κάθε μέρα στούς καλεσμένους του από τή Ελληνική Βουλή.  Τί προσόντα έχουν και έγιναν  Βουλευτές ;
Ας πάρουμε δύο όνόματα έκλεγμένων έτσι τυχαία.    Αύτό του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και αύτό του κ.  Τατσόπουλου.    Από ότι διάβασα τον κ. Σαμαρά τον πήρε από το χέρι ο  Αβέρωφ και τον έκανε  Βουλευτή  και αύτός άρπαξε την εύκαιρία και νάτος σήμερα  Πρωθυπουργός.  Θα πής είναι λίγο καλύτερος άπό τους προηγούμενους ;  Σωστά, άλλά λίγο.!
Τον κ. Τατσόπουλο τον ψήφισε ή μισή Αθήνα.  Το πώς και το γιατί δεν το ξέρω.  Αλλά όπως ο ίδιος ύποστηρίζει θα πρέπει να είναι στό ότι “πήδηξε τη μισή  Αθήνα”. Η  όπως ύποστηρίζη ή Χρυσή Αύγή, στο ότι “τον πήδηξε ή μισή  Αθήνα ?”    Όποια και να είναι ή άλήθεια , δεν νομίζω ότι είναι τα κατάληλα προσόντα για να διοικής.
Την ευθύνη την φέρουν οί διοικούντες  και όχι ό κάθε νεαρός.
Και πάλι καλά Χριστούγενα και εύτυχισμένος ό καινούργιος  Χρόνος.
Peter  Triantafyllos  Toronto

ΣΗΜ. ΡΗΡ: Οι απόψεις των επιστολογράφων δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Panhellenic Post.