500 εκατ. από την ΕΤΕπ για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Την έγκριση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην παρούσα συγκυρία έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.