Ένας στους δύο Έλληνες νέους ψάχνει εργασία στο εξωτερικό

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΑΧΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ…

… ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ… Σύμφωνα με την έρευνα  της ”Adecco”, ποσοστό  49% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αναζητά τη συγκεκριμένη περίοδο εργασία στο εξωτερικό και ένα επιπλέον 3% δήλωσε ότι έχει ήδη δεχτεί σχετική πρόταση, την οποία και εξετάζει. Αναφερόμενοι… σε άλλα μέλη του νοικοκυριού τους, 30% όσων συμμετείχαν στη έρευνα απάντησαν ότι τουλάχιστον άλλο ένα μέλος του αναζητά επίσης εργασία στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα ισχυρότερα κίνητρα για μετακίνηση στο εξωτερικό. είναι η υψηλή ανεργία και η ύφεση. Το 36% προβάλλει ως κύριο λόγο την ανεργία και την αδυναμία πρόσβασης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, το 29% την έλλειψη προοπτικής και μόλις το 12% τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Επίσης το 39% δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ, από το υπόλοιπο 61%, ποσοστό 48% εργάζεται με σχέση πλήρους απασχόλησης και 13% με σχέση μερικής. Η πλειονότητα όσων δεν εργάζονται δήλωσαν ότι βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας, μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, με ένα σημαντικό ποσοστό (30%) να δηλώνει επίσης ότι παραμένουν άνεργοι εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. 29% του δείγματος απάντησε ότι θα μετοικούσε για ένα μισθό ύψους 2.000 ευρώ, με ποσοστό 28% να δηλώνει ότι θα μετοικούσε ακόμα και για ένα μισθό της τάξεως των 1.500 ευρώ.