Νέα Παρέμβαση για την φορολογία των Αποδήμων Ελλήνων

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, η Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού,  Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου,  πραγματοποίησε, για λογαριασμό του ΣΑΕ, νέα παρέμβαση στο θέμα της φορολογίας των Αποδήμων Ελλήνων και των Ομογενών, που έχουν ακίνητη περιουσία ή εισιδήματα στην Ελλάδα. Η επιστολή φέρει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2012 και έχει σταλεί από το γραφείο της στην Βιέννη.

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που κοινοποίησε, η νέα παρέμβαση γίνεται με αφορμή την συμπερίληψη στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για το φορολογικό, διάταξης η οποία αναφέρει ότι ῾῾αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή,  υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, είναι αλληλεγγύως με αυτόν,  οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα”.

Η διάταξη αυτή, τονίζεται στο Δελτίο Τύπου, “δημιουργεί πρακτικά προβλήματα για τους Έλληνες του Εξωτερικού”, οι οποίοι μέχρι σήμερα ορίζανε αντικλήτους που δεν είχαν προσωπική ευθύνη για τις φορολογικές υποχρεώσεις των Ομογενών.  Το άμεσο αποτέλεσμα, όπως υπογραμμίζει η Δρ. Σαραντοπούλου, είναι οι αντίκλητοι – ενόψει της ευθύνης που  επωμίζονται πλέον για τις ενδεχόμενες οφειλές Ομογενών- “πλέον να μην επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες του Εξωτερικού. Οι Ομογενείς θα βρεθούν χωρίς εκπροσώπηση ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα κληθούν να πληρώσουν μεγάλα ποσά για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με το ύψος της αναλαμβανόμενης ευθύνης”.

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο χρίζει διευκρινήσεων καθώς είναι τουλάχιστονπερίεργο να καθίσταται “υπόχρεως”  οφειλής ένας φίλος ή συγγενής αποδήμου που αναλαμβάνει, δίχως κανένα κέρδος παρά μόνον με προσωπική του ταλαιπωρία, να εξυπηρετήσει αμφότερους: Και τον απόδημο συγγενή και την ελληνική εφορία, κασταθέτωντας και λαμβάνοντας όλα τα φορολογικά έγγραφα.

Για να αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό, η Γραμματέας του ΣΑΕ προτείνει την άμεση σύσταση επιτροπής συμπεριλαμβανομένων  εκπροσώπων της Ομογένειας, φοροτεχνικών, αρμοδίων έμπειρων εφοριακών με άριστη γνώση του θέματος (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) καθώς και εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών και της ΓΓΑΕ.

Αυτήξ είναι η δεύτερη παρέμβαση της Γραμματέως του ΣΑΕ. Η πρώτη (14.12.2012) αφορούσε σε ζητήματα φορολογίας των Ελλήνων του Εξωτερικού, η οποία παραμένει αναπάντητη από την αρμόδια Αρχή.

Όπως διευκρίνιζε σε κείνη την παρέμβαση η κυρία Σαραντοπούλου, συγκεκριμένες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, “δημιουργούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στους Ομογενείς και αποτρέπουν επενδυτικές ευκαιρίες”.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι Έλληνες Ομογενείς καλούνται να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά («Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας»), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών όπου διαβιούν. “Στήν περίπτωση της μη εκδόσεως, οι Ομογενείς απειλούνται με διπλή φορολόγηση, καθώς δεν θα αναγνωρίζονται ως κάτοικοι εξωτερικού. Το εισόδημα που θα αποκτούν στο εξωτερικό θα θεωρείται τεκμαρτό και θα φορολογείται οταν θα το εισάγουν σαν συνάλλαγμα στην Ελλάδα”, επισημαίνεται στην παρέμβαση της κυρίας Σαραντοπούλου.

 Στην ίδια πάντα επιστολή-παρέμβαση η Γραμματέας του ΣΑΕ είχε προτείνει μεταξύ άλλων την επαναφορά απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράζουν Ομογενείς στην Πατρίδα με εισαγωγή συναλλάγματος, την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, εάν αποδεδειγμένα διαμένουν στο ενοίκιο και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.Την αναγνώριση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος. Την απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων Ομογενών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό , και για όσες κατοικίες ομογενών εκδίδεται μηδενικός σε κατανάλωση λογαριασμός της ΔΕΗ, την θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων απο Ελληνες του Εξωτερικού.

 Τέλος, η Δρ. Σαραντοπούλου επισημαίνει ότι “η Ομογένεια παραμένει συνεπής στις φορολογικές της υποχρεώσεις, θεωρεί όμως άδικη την αντιμετώπιση της από την Ελληνική πολιτεία στο θέμα των προσθέτων φορολογικών ρυθμίσεων και ζητά από την πολιτική ηγεσία την επανεξέταση των ζητημάτων που επισημαίνονται. Τονίζει δε οτι και η Ελλάδα έχει χρέος να αγκαλιάσει την Ομογένεια χαράσσοντας μια εθνική στρατηγική που θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος”.

*Φωτογραφία πρώτης σελίδος, Έλληνες μετανάστες ανεβαίνουν στο πλοίο Πατρίς για να τους μεταφέρει στην Αμερική.