$3.7 δις για προγράμματα ηλικιωμένων μεταναστών στην Αυστραλία

To κυβερνητικό πρόγραμμα «Μακροβιότερη και Καλύτερη Ζωή» (Living Longer Living Better) θα συντελέσει στο να ακουστεί, επιτέλους, η φωνή των ηλικιωμένων Ελλήνων που βρίσκονται σε γηριατρεία.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα προσφέρει $3.7 δις για τις ιδιαίτερες ανάγκες των υπερηλίκων μεταναστών που βρίσκονται σε ιδρύματα.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας και Ηλικιωμένων, Μαρκ Μπάτλερ, θα πει αναφορικά ότι «απαιτείται να γίνουν περισσότερα για τους ηλικιωμένους μετανάστες προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Πάνω από το 20% των 65 χρόνων και άνω, έχουν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας και το 2021, το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο 30%. Σε πολλές περιπτώσεις, εκείνοι που υποφέρουν από άνοια, γυρίζουν στην μητρική τους γλώσσα, οπότε χρειάζονται ειδική φροντίδα».

Σημεία ζωτικής σημασίας τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική, είναι και τα εξής: – Συγκρότηση ειδικών μηχανισμών που θα επιτρέπουν την πρόσληψη δίγλωσσου προσωπικού. -Αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης των Ηλικιωμένων σε Γηριατρεία, ώστε να περιλαμβάνει και τις ανάγκες των μεταναστών. Η έμφαση στις ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων μεταναστών και η αναγνώρισή τους αποτελεί ένα θετικό όσο και απαραίτητο βήμα στο χώρο των ηλικιωμένων. Να σημειωθεί ότι πέρασαν πολλές δεκαετίες από τότε που για πρώτη φορά εμφανίστηκε και δεν έπαυσε να συμπεριλαμβάνεται σε πάρα πολλά υπομνήματα των μεταναστευτικών οργανώσεων προς τις κυβερνήσεις, τόσο τις πολιτειακές όσο και τις ομοσπονδιακές, όλων των κομμάτων.

Η στυγνή πραγματικότητα, ότι δε γίνεται πλέον να αγνοηθεί, εφόσον το πρόβλημα διογκώνεται με την πάροδο του χρόνου, ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα που έλαβε.

Οι διαδικασίες θα πρέπει να προχωρήσουν τώρα σε γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να ωφεληθούν και αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε ιδρύματα, και όχι τα…  εγγόνια τους.

neoskosmos.com