Βιομηχανία ξύλου: Κορυφή του παγόβουνου το λουκέτο της Σέλμαν στην Εύβοια

Το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η εγχώρια βιομηχανία ξυλείας, λόγω της καχεκτικής εγχώριας ζήτησης και της αδυναμίας του κλάδου να  διαθέσει μεγάλο μέρος της παραγωγής του στη διεθνή αγορά, προφανώς λόγω  μειωμένης ανταγωνιστικότητας, αντικατοπτρίζει η απόφαση της οριστικής  διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου της Σέλμαν στην Εύβοια, το  οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα ξυλείας στην Ελλάδα.Η εταιρεία Σέλμαν, ως γνωστόν, ανακοίνωσε ότι παύει από τις 8 Φεβρουαρίου τη λειτουργία του εργοστασίου της Εύβοιας, διατηρώντας σε παραγωγική  λειτουργία άλλες, μικρότερες βιομηχανικές μονάδες του ομίλου.Ο κλάδος βιώνει τα τελευταία χρόνια δραματική συρρίκνωση των παραγωγικών  και οικονομικών μεγεθών του, που έχει οδηγήσει σε μείωση:

* Της παραγωγής σε επίπεδα που είναι κατά 31,9% χαμηλότερα από αυτά της  ίδιας περιόδου του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε  στις 68,1 μονάδες.

* Του κύκλου εργασιών σε επίπεδα που  είναι κατά 59,7% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012 βρέθηκε στις 40,3 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

* Των εργαζομένων του κατά 33,7% ή κατά 9.768, σε σύγκριση με το 2009. Ειδικότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2011 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 4.557, καθώς οι απασχολούμενοι  περιορίστηκαν από 23.808 άτομα σε 19.251 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,1%.

Τον χρόνο που πέρασε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία που αφορούν το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012 η ελληνική βιομηχανία ξυλείας κατέγραψε μείωση του όγκου  της παραγωγής της κατά 12%. Επίσης, ο μέσος γενικός δείκτης του κύκλου  εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, σε  σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 16,6%  (2011/2010: -22,3%).

Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων του κλάδου το πρώτο δεκάμηνο του 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο  μήνα του 2011, έχει ως εξής: -20,6% τον Ιανουάριο (-25,5% τον ίδιο μήνα  του 2011), -25,5% τον Φεβρουάριο (-19,2%), -16,4% τον Μάρτιο (-37,6%), -16,1% τον Απρίλιο (-22,9%), -18,9% τον Μάιο

(-11,7%), -20,6% τον Ιούνιο (-27,3%), -14,4% τον Ιούλιο (-16,2%), -14,8% τον Αύγουστο (-15,8%), -12,4% τον Σεπτέμβριο (-16,1%) και -4,2% τον Οκτώβριο (-36,7%).

Ειδικότερα στην εγχώρια αγορά η μείωση του  κύκλου εργασιών του κλάδου ανήλθε σε 30,3% τον Ιανουάριο, 30,2% τον  Φεβρουάριο, 19,6% τον Μάρτιο, 21,4% τον Απρίλιο, 21,3% τον Μάιο, 32,4% τον Ιούνιο, 23,1% τον Ιούλιο, 22,6% τον Αύγουστο, 16,8% τον Σεπτέμβριο  και 12,2% τον Οκτώβριο. Δηλαδή, η μέση μηνιαία μείωση των εσόδων των  επιχειρήσεων παραγωγής ξυλείας από τις πωλήσεις προϊόντων τους στην  ελληνική αγορά ήταν 23%.

Αντιθέτως, τα έσοδα των  επιχειρήσεων παραγωγής ξυλείας από τις πωλήσεις προϊόντων τους στη  διεθνή αγορά κινήθηκαν ανοδικά τους περισσότερους μήνες του 2012, παρουσιάζοντας άνοδο 29,4% τον Ιανουάριο, 0,3% τον Απρίλιο, 23,4% τον  Ιούνιο, 24,4% τον Ιούλιο, 1,4% τον Αύγουστο, 14,5% τον Σεπτέμβριο και 21,7% τον Οκτώβριο, ενώ ήταν μειωμένα κατά 5,8% τον Φεβρουάριο, 1% τον  Μάρτιο, και 12,0% τον Μάιο. Ωστόσο, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν μόλις το 8% περίπου της συνολικής εγχώριας παραγωγής ειδών ξυλείας.

Στη διάρκεια του 2012 οι 15 μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες ξυλείας  ανακοίνωσαν ζημιές της τάξεως των 70 εκατ. ευρώ για το 2011. Οι εν λόγω  επιχειρήσεις είχαν συνολικές πωλήσεις 216,2 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν  συνολικές καθαρές ζημιές (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των  κερδοφόρων) 68,7 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 58 εκατ. ευρώ το 2010. Από τις 15 εξεταζόμενες επιχειρήσεις οι κερδοφόρες ήταν τρεις (20% του συνόλου) και οι ζημιογόνες 12 (80%). Οι πωλήσεις τους ήταν  μειωμένες έναντι του 2010 κατά 15%. Αυτές που παρουσίασαν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (12) αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου. Τα καθαρά  κέρδη των κερδοφόρων ήταν 0,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές των  ζημιογόνων ανήλθαν σε 68,9 εκατ. ευρώ. Oι επιχειρήσεις που κατέγραψαν  αύξηση πωλήσεων ήταν τέσσερις (26,7%), ενώ οι υπόλοιπες 11 (73,3%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές.

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις τo 2011, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις Σέλμαν (50,2 εκατ. ευρώ), Ακρίτας (39,2 εκατ. ευρώ), Alfa Wood (32,4 εκατ. ευρώ), Alfa Wood Πίνδος (25,9 εκατ. ευρώ) και Μουρίκης (20,3 εκατ. ευρώ). Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές το 2011 κατέγραψαν οι εταιρείες Σέλμαν (24,7 εκατ. ευρώ) και Alfa Wood  (24,2 εκατ. ευρώ).

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 ο όμιλος Σέλμαν παρουσίασε πωλήσεις αξίας 36 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 29,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011. Οι καθαρές ζημιές  του ομίλου την προαναφερθείσα περίοδο ήταν ύψους 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών ύψους 20,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2011.

Πηγή: ΑΠΕ