Εξαιρούνται από την έκτακτη εισφορά οι ναυτιλιακές έχουν γραφείο στην Ελλάδα

 

Προσθήκη με την οποία αλλάζει η ρύθμιση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκαταστημένες στη χώρα μας, με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975 και διαχειρίζονται πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, επικαλούμενος αναδιατυπώσεις της έκθεσης της επιστημονικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τη νέα προσθήκη, η προβλεπόμενη έκτακτη κλιμακωτή εισφορά για τέσσερα χρόνια, επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος, θα επιβάλλεται στις εταιρείες παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων (όπως ναύλωσης, ασφάλισης, μεσιτείας, αγοραπωλησιών) και όχι στις εταιρείες που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία και έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας.

Από τη ρύθμιση, που βρίσκεται στο άρθρο 45, μεταξύ των νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες συζητούνται σήμερα στη Βουλή, εξαιρούνται επίσης οι ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας αλλά και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

Συγκεκριμένα, στη νέα προσθήκη του κ. Σταϊκούρα για την έκτακτη οικονομική εισφορά αναφέρεται το εξής: «Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του νόμου 27/1975 και ασχολούνται με την διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους».

Σημειώνεται ότι με άλλη τροπολογία, που κατέθεσε ο υφυπουργός Οικονομικών, εξαίρεσε από τον φόρο πολυτελείας τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.

Παράγοντες του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν  ότι το θέμα των σκαφών αναψυχής πρέπει να εξεταστεί με προσοχή και κάτω από το πρίσμα της αντικατάστασης όλων των φόρων με έναν ενιαίο τρόπο φορολόγησης, όπως προκρίνει και μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.